فاضلاب

انواع فاضلاب

انواع فاضلاب به زباله های مایع حاوی مخلوطی از مدفوع انسانی و آشغال ناشی از فعالیت های غیر صنعتی انسان مانند حمام ، شستشو و نظافت گفته میشود.انواع فاضلاب دو نوع است تصفیه شده و تصفیه نشوده می باشد.در بسیاری از مناطق فقیرنشین جهان ، در صورت عدم وجود گزینه های عملی ، فاضلاب به آبراه های محلی ریخته می شود.

مسیر های قرار گیری

فاضلاب را می توان عمداً از طریق لوله ها یا اجابت مزاج باز یا به طور ناخواسته در حوادث بارشی به آبراه ها تخلیه کرد.هنگامی که انسان از این آبراه ها برای نوشیدن ، استحمام یا شستشو استفاده می کند ، در معرض عوامل بیماری زای مرتبط قرار می گیرد.بسیاری از عوامل مضر و بیماری زا می توانند برای مدت زمان طولانی در محیط های آبی زندگی کنند.انسان با خوردن آب آلوده ، وارد شدن به آن در پوست ، چشم یا گوش یا حتی تهیه غذاهای آب آلوده بیمار می شود.گاهی اوقات انسان حتی می تواند از طریق استنشاق قطرات آب آلوده بیمار شود.

فاضلاب تصفیه شده

به فاضلابی گفته می شود که از یک تصفیه خانه یا پکیج تصفیه عبور کرده است.فاضلاب چندین مرحله را در فرآیند تصفیه طی می کند تا اطمینان حاصل شود که تمام باکتریها ، آلاینده ها و آلاینده های مضر از بین می روند.مراحل تصفیه فاضلاب شامل تصفیه : اولیه ، ثانویه و سوم است.آخرین مرحله معمولاً شامل استفاده از نور ماورا بنفش است تا اطمینان حاصل شود که همه باکتریها و یا ویروس ها از بین می روند.

پس از تصفیه ، آب معمولاً به رودخانه ها یا دریاها منتقل می شود یا برای آبیاری و اهداف کشاورزی دوباره مورد استفاده قرار می گیرد.تماس با فاضلاب تصفیه شده نادر است ، اما در صورت وقوع طغیان های بزرگ در تصفیه خانه های فاضلاب اتفاق می افتد.در مواردی پمپ یا خرابی تجهیزات دیگر که منجر به پخش شدن آن در زمین و به طور بالقوه به خاصیت می شود، ممکن است ایجاد شود.

فاضلاب تصفیه نشده :

از انواع فاضلاب به فاضلابی گفته می شود که حاوی عوامل بیماری زا و باکتری های مضر در آب است .این فاضلاب هنوز از طریق یک تصفیه خانه فاضلاب عبور نکرده است.فاضلاب خام از شکسته شدن لوله های توالت ، سرریز زیاد ، نشتی صنعت و طوفان های شدید ناشی می شود.خطرات موجود در این فاضلاب برای سلامتی انسان و دام بسیار خطرناک است.هرچه مدت زمان نشستن و راکد شدن در خانه یا محل کار ، مقدار بیشتری باکتری موجود در آن است.در مناطقی از جهان ، فاضلاب می تواند در هر کجا ریخته شود زیرا مردم دسترسی به تصفیه خانه های مناسب ندارند.

در مناطقی که تصفیه خانه وجود ندارد خطرات بهداشتی را در این مناطق افزایش می دهد.وقتی سیل در این مناطق رخ میدهد رخ می دهد آب حاوی فاضلاب تصفیه نشده همراه سیل جاری میشود که بسیار خطرناک است.فاضلاب تصفیه نشده خطر عمده ای برای سلامتی انسان دارند زیرا حاوی عوامل بیماری زای هستندکه می تواند باعث بیماری جدی انسان شود.فاضلاب های تصفیه نشده نیز اکوسیستم های آبی را از بین می برد و معیشت انسان را تهدید می کند.این فاضلاب تقاضای بیولوژیکی اکسیژن و بارگذاری مواد مغذی مرتبط با آن اکسیژن موجود در آب را برای حفظ حیات بسیار کاهش میدهد.

نتیجه گیری های سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی (WHO) تخمین زده است که ۲.۶ میلیارد نفر در سال ۲۰۰۸ به امکانات بهداشتی بهبودیافته دسترسی نداشته اند.کمترین میزان پوشش در صحرای آفریقا (۳۷٪) ، جنوب آسیا (۳۸٪) و آسیای شرقی (۴۵٪) است.امکانات بهداشتی بهبود یافته مواردی است که تماس انسان با مواد مدفوع را از بین می برد .در مواقعی که توالت های آب وجود داشته باشد ، زباله ها غالباً فقط در زهکشی ها و جریان ها تخلیه می شوند،در غیاب سیستم های جمع آوری و درمان.آبهای سطحی در بسیاری از مناطق شهری بسیار آلوده به زباله های انسانی هستند.

نشت انواع فاضلاب به داخل آبهای زیرز مینی محلی برای جوامعی که از چاه های کم عمق برای آب آشامیدنی خود استفاده میکنند مشکل ساز می شود.عدم دسترسی به بهداشت سالم به طور نامتناسبی بر جوامع فقیر نشین در مناطق شهری و روستایی تأثیر می گذارند.جایی که منابع برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های جمع آوری و درمان بسیار کم است.حفظ سیستم های موجود برای محافظت از انسان در برابر شیوع بیماری های آب حتی بر ثروتمند ترین جوامع جهان تأثیر می گذارد.

اثرات سلامتی

عوامل بیماری زا توسط فاضلاب تهدید کننده زندگی انسانی می باشد مانند وبا ، حصبه و اسهال خونی هستند.از دیگر بیماری های ناشی از آلودگی آن می توان به شیستوزومیازیس ، هپاتیت A ، عفونت نماتد روده و موارد دیگر اشاره کرد.WHO تخمین می زند که ۱.۵ میلیون مرگ قابل پیشگیری در سال ناشی از آب ناامن ، بهداشت نامناسب باشدکه بیشتر کودکان هستند.

WHO تخمین زده است که ۳.۸ میلیارد نفر از سال ۲۰۰۴ به خدمات بهداشتی بهبود یافته دسترسی داشته اند.حداقل ۷۵٪ پوشش جهانی را تا سال ۲۰۱۵ برای رسیدن به بهبود بهداشتی تعیین کرده است.تحقق این هدف بلند پروازانه یک چالش خواهد بود.با این حال ، تعدادی از مداخلات قبلاً در کاهش بار بیماری اسهال ناشی از بهداشت ناکافی موثربوده است.

کیفیت آب و فاضلاب

کیفیت خوب آب برای سلامت انسان ، توسعه اجتماعی و اقتصادی و اکوسیستم ضروری است.با افزایش جمعیت و تخریب محیط های طبیعی ، اطمینان از وجود منابع کافی و ایمن آب برای همه وجود ندارد.بخش عمده ای از راه حل تولید آلودگی کمتر و بهبود روش مدیریت فاضلاب است.فاضلاب را برای پتانسیل آن ارزش گذاری کنیم ، نه اینکه آن را دور ریخته یا نادیده بگیریمو به عنوان یک منبع جایگزین آب استفاده کنیم.مدیریت بی خطر فاضلاب می تواند به حفاظت از اکوسیستم های ما کمک کرده و به ما انرژی ، مواد مغذی و سایر مواد قابل بازیابی برساند.

چالش ها و فرصت ها

آب باید با دقت در هر قسمت از چرخه آب مدیریت شود:از برداشت آب شیرین ، پیش تصفیه ، توزیع ، استفاده ، جمع آوری و پس از تصفیه شروع میشود.تا استفاده از فاضلاب تصفیه شده و بازگشت نهایی آن به محیط ، آماده برداشت ادامه و پایان میگیرد.با توجه به رشد جمعیت ،افزایش شهرنشینی ، میزان پساب تولید شده و میزان بار آلودگی کلی آن در حال افزایش است.در دسترس بودن منابع آب سالم و کافی با نحوه مدیریت آن ارتباط جدایی ناپذیری دارد.

افزایش مقادیر فاضلاب تصفیه نشده ، همراه با رواناب کشاورزی و تخلیه صنعتی ، باعث افت کیفیت آب و آلودگی منابع آب شده است.۸۰٪ از فاضلاب بدون تصفیه به اکوسیستم می ریزد ، و این امر منجر به استفاده افراد زیادی از منبع آب آشامیدنی آلوده به مدفوع استفاده می کنند.استفاده از فاضلاب تصفیه نشده آنها را در معرض خطر ابتلا به وبا ، اسهال خونی ، حصبه و فلج اطفال قرار می دهد.نقش اصلی را در تأمین تقاضای روزافزون آب در شهرهای در حال گسترش ، افزایش تولید انرژی و توسعه صنعتی و حمایت از کشاورزی پایدار می کند.

شهر ها

عمدتا در مناطق کم درآمدو کشورهای در حال توسعه ، بخش زیادی از فاضلاب مستقیماً به نزدیکترین تخلیه آب سطحی یا کانال تخلیه تخلیه می شود.تخلیه فاضلاب در این مناطق بدون تصفیه یا تصفیه کم انجام میشود.بیمارستان ها و صنایع نیز مانند فاضلاب انسانی اغلب مواد شیمیایی بسیار سمی و زباله های پزشکی را به سیستم فاضلاب می ریزند.حتی در شهرهایی که فاضلاب جمع آوری و تصفیه می شود ، بازده تصفیه با توجه به سیستم مورد استفاده ممکن است متفاوت باشد.

با این حال ، آبی که توسط مقامات شهرداری برای آبیاری فضای سبز یا تمیز کردن خیابان ها استفاده می شود ، نیازی به تصفیه استاندارد آب آشامیدنی ندارد.تصفیه فاضلاب به یک استاندارد کیفیت آب متناسب با کاربرد مورد نظر ، پتانسیل بازیابی هزینه را افزایش می دهد.رشد تقاضای شهری برای آب نیاز به رویکردهای جدیدی برای جمع آوری و مدیریت پساب دارد.در واقع ، فاضلاب استفاده مجدد ممکن است به چالش های دیگر از جمله تولید مواد غذایی و توسعه صنعتی کمک کند

صنعت

فشارهای اجتماعی و زیست محیطی طی سالهای اخیر باعث شده است که صنعت به سمت کاهش فاضلاب و تصفیه آن قبل از تخلیه حرکت کند که پیش تر در دسته انواع فاضلاب قرار میگرفت.اکنون فاضلاب به عنوان یک منبع بالقوه در نظر گرفته شده و استفاده از آن یا بازیافت پس از تصفیه مناسب می تواند منافع اقتصادی و مالی ایجاد کند.فشارهای اجتماعی و زیست محیطی طی سالهای اخیر باعث شده است که صنعت به سمت کاهش فاضلاب و تصفیه آن قبل از تخلیه حرکت کند.اکنون فاضلاب به عنوان یک منبع بالقوه در نظر گرفته شده و استفاده از آن یا بازیافت پس از تصفیه مناسب می تواند منافع اقتصادی و مالی ایجاد کند.از طریق “همزیستی صنعتی” می توان از پساب فاضلاب در داخل خود مشاغل یا بین چندین مشاغل استفاده کرد.مصرف آب صنعتی ۲۲٪ استفاده جهانی از آب را بر عهده دارد.

در سال ۲۰۰۹ در اروپا و آمریکای شمالی ، مصرف آب توسط صنایع ۵۰٪ در مقایسه با ۴-۱۲٪ در کشورهای در حال توسعه بود.پیش بینی می شود که در ۱۰-۲۰ سال آینده در کشورهای با سرعت صنعتی ، این نسبت ۵ برابر شود.بنابراین ، انگیزه زیادی برای استفاده از فاضلاب داخلی و محلی وجود دارد که صرفاً صرفه جویی در هزینه دارد.مشاغل می توانند به طور مستقیم از مقداری فاضلاب استفاده کنند ، البته درصورتی که برای اهداف مناسب مناسب باشد.استفاده از آب فرآوری شده برای خنک سازی یا گرمایش ، یا آب باران از مجموعه سقف یا پیش بندهای بتونی برای شستشوی توالت ، آبیاری یا شستشوی خودرو

کشاورزی

استفاده از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات در کشاورزی و باغداری برای رسیدن به افزایش بازده محصولات برای ،کشاورزی به عنوان منبع بالقوه آلودگی محیط زیست بدانیم و جزو انواع فاضلاب دسته بندی میشود.استفاده از فاضلاب تصفیه نشوده یا آب های زیر زمینی و سطحی آلوده به فاضلاب های تصفیه نشده از خطرات مهم در کشاورزی می باشد.مدیریت بهتر فاضلاب با کاهش خطر قرار گرفتن در معرض عوامل بیماری زا می تواند سلامت کارگران ، به ویژه در کشاورزی را بهبود بخشد.کشاورزان به طور فزاینده ای به دنبال منابع غیر متعارف آب ، به طور عمده فاضلاب هستند .فاضلاب محتوای مواد مغذی زیاد یا کمبود منابع آب معمولی از علل استفاده از فاضلاب برای کشاورزی می باشد.استفاده ایمن ، فاضلاب منبع ارزشمندی از آب و مواد مغذی است و به امنیت آب و غذا و بهبود معیشت کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *