سپتیک تانک

تصفیه فاضلاب چیست ؟

تصفیه فاضلاب فرآیندی است که برای حذف آلاینده های موجود در فاضلاب و تبدیل آن به پساب قابل استفاده مجدد می باشد. پساب حاصل به چرخه آب با تأثیر قابل قبول بر محیط برای اهداف مختلف (که به آن احیای آب گفته می شود) بر میگردد. فرآیند تصفیه در یک تصفیه خانه فاضلاب (WWTP) صورت می گیرد،همچنین به عنوان تاسیسات بازیابی منابع آب (WRRF) یا تصفیه خانه فاضلاب (STP) در مورد فاضلاب خانگی نیز نامیده می شود.آلاینده های موجود در فاضلاب در طی فرایند تصفیه حذف ، تبدیل یا تجزیه می شوند که بخشی از زمینه اصلی بهداشت است.

سرویس بهداشتی همچنین شامل مدیریت پسماندهای انسانی و مواد زائد جامد و همچنین مدیریت آب های زائد (زهکشی) است.محصول فرعی اصلی تصفیه خانه های فاضلاب ، لجن فاضلاب است که معمولاً در همان تصفیه خانه فاضلاب یا گیاه دیگر تصفیه می شود.در صورت استفاده از فرایندهای تصفیه بی هوازی ، بیوگاز می تواند محصول جانبی دیگری باشد.

پکیج تصفیه فاضلاب چیست؟

فرآیندهای مربوط به تصفیه

فرآیندهای فیزیکی : ته نشینی یا شناور سازی – فرآیندهای بیولوژیکی مانند تالاب های هوادهی ، لجن فعال یا فیلم های زیستی در فیلترهای قطره چکان است.روشهای فیزیکی دیگری مانند فیلتراسیون از طریق غربال ممکن است در شرایط خاص مانند آبگیری لجن فاضلاب استفاده شود.برای موثر بودن ، فاضلاب باید توسط لوله ها و زیرساخت های مناسب به تصفیه خانه منتقل شود و فرآیند باید تحت تنظیم و کنترل باشد.

برخی از فاضلاب ها به روش های تصفیه تخصصی نیاز دارند.در ساده ترین سطح و اکثر فاضلاب ها از طریق جداسازی جامدات از مایعات ، معمولاً با رسوبگذاری تصفیه انجام می شود.با تبدیل تدریجی مواد محلول به جامدات از طریق فرآیند بیولوژیکی ، که پس از آن جریان پساب با افزایش خلوص تولید می شود

جداسازی فاز در تصفیه

جداسازی فاز ناخالصی ها را به یک فاز غیرآبی منتقل می کند.جداسازی فاز ممکن است در نقاط میانی در یک توالی تصفیه برای حذف مواد جامد تولید شده در طی اکسیداسیون یا پرداخت رخ دهد.چربی و روغن ممکن است برای سوخت یا صابون سازی بازیابی شوند.مواد جامد اغلب به آبگیری لجن در تصفیه خانه فاضلاب نیاز دارند.گزینه های دفع مواد جامد خشک با توجه به نوع و غلظت ناخالصی های حذف شده از آب متفاوت است

پکیج تصفیه فاضلاب

رسوب گذاری در تصفیه  :

اختلاف چگالی ذرات برای غلبه بر پراکندگی تلاطم باعث می شود، ذراتی مانند سنگ ، شن و ماسه توسط نیروی جاذبه از فاضلاب خارج شود.این امر معمولاً با استفاده از یک کانال شن ایجاد می شود که برای تولید دبی مطلوب تولید می شود و اجازه می دهد تا شن ته نشین شود.سایر مواد جامد با چگالی کمتر به مرحله تصفیه بعدی منتقل شوند.جداسازی مواد جامد از طریق جاذبه تصفیه اولیه فاضلاب است که درون “مخازن ته نشینی اولیه” یا “مخازن رسوب اولیه” انجام می شود.

جامداتی که چگالتر از آب هستند در انتهای حوضه های ته نشینی جمع می شوند.مخازن پیچیده تر دارای خروجی برای از بین بردن همزمان چربی ها و کف صابون شناور روی سطح فاضلاب می باشد.مخازن پیشرفته دارای کفگیر یا آشغالگیر برای خذف ذرات جامد مانند پرها ، تراشه های چوب  هستند.ظروفی مانند جداکننده روغن و آب API به طور خاص برای جداسازی مایعات غیر قطبی طراحی شده اند.سپتیک تانک ها نوعی از مخازن ته نشینی اولیه است که تمام مراحل فوق درون آن انجام میشود.

تصفیه خانه فاضلاب

اکسیداسیون

اکسیداسیون میزان اکسیژن بیوشیمیایی فاضلاب را کاهش می دهد و ممکن است سمیت برخی ناخالصی ها را کاهش دهد.تصفیه ثانویه ، ترکیبات آلی را به دی اکسید کربن ، آب و بیوسیدها تبدیل می کند.اکسیداسیون شیمیایی به طور گسترده ای برای ضد عفونی استفاده می شود.

اکسیداسیون بیوشیمیایی

تصفیه ثانویه توسط اکسیداسیون بیوشیمیایی ترکیبات آلی محلول و کلوئیدی به طور گسترده ای در تصفیه استفاده می شود.این اکسیداسیون در برخی از فاضلاب های کشاورزی و صنعتی قابل استفاده است.اکسیداسیون بیولوژیکی ترجیحاً ترکیبات آلی مفید به عنوان منبع غذایی برای اکوسیستم تصفیه را حذف می کند.غلظت برخی از ترکیبات کمتر قابل هضم ممکن است توسط متابولیسم مشترک کاهش یابد.راندمان حذف با حداقل غلظت مواد غذایی مورد نیاز برای حفظ اکوسیستم درمان محدود می شود.

اکسیداسیون شیمیایی

از اکسیداسیون شیمیایی (از جمله الکتروشیمیایی) برای از بین بردن برخی از آلاینده های آلی پایداراستفاده میشودغلظت های باقیمانده پس از اکسیداسیون بیوشیمیایی توسط این مرحله از بین میرود.ضد عفونی با اکسیداسیون شیمیایی با افزودن ازن ، کلر یا هیپوکلریت به فاضلاب باعث از بین رفتن باکتری ها و عوامل بیماری زای میکروبی می شود.

کاهش شیمیایی یا تنظیم pH ، واکنش شیمیایی پساب را پس از اکسیداسیون شیمیایی به حداقل می رساند.فیلتر کردن کربن با جذب شیمیایی بر روی کربن فعال ، آلودگی ها و ناخالصی های باقی مانده را از بین می برد.تصفیه از  طریق شن و ماسه (کربنات کلسیم) یا فیلترهای پارچه ای رایج ترین روش مورد استفاده در تصفیه آب و فاضلاب شهری است.

تصفیه سوم

برای روشهای پرداخت استفاده شده به دنبال یک توالی تصفیه فاضلاب سنتی استفاده می شود.به طور فزاینده ی در کشورهای صنعتی اعمال می شود و رایج ترین فن آوری ها میکرو فیلتراسیون یا غشای مصنوعی است.پس از فیلتراسیون غشایی ، فاضلاب تصفیه شده تقریباً از آبهای با کیفیت طبیعی نوشیدن (بدون مواد معدنی) قابل تشخیص نیست.نیترات ها را می توان با فرآیندهای طبیعی در تالاب ها از طریق فاضلاب میکروبی از فاضلاب خارج کرد.تصفیه فاضلاب ازن نیز از محبوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به استفاده از یک ژنراتور ازن است.جدیدترین و امیدوار کننده ترین فناوری درمانی استفاده از دانه بندی هوازی است.

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

یک کارخانه تصفیه خانه فاضلاب شهری شامل :

  • تصفیه اولیه برای حذف مواد جامد
  • تصفیه ثانویه برای هضم مواد آلی محلول و معلق و همچنین مواد مغذی نیتروژن و فسفر

گاهی اوقات اما نه همیشه ، ضد عفونی برای از بین بردن باکتری های بیماریزا باشد.لجن فاضلاب که در تصفیه خانه های فاضلاب تولید می شود ، تحت تصفیه لجن قرار می گیرد.شهرداری های بزرگتر اغلب کارخانه های تخلیه فاضلاب صنعتی را به سیستم فاضلاب شهری وارد می کنند.فاضلاب همچنین با استفاده از “راه حل های مبتنی بر طبیعت” می تواند تصفیه شود

دفع یا استفاده مجدد

اگر چه دفع یا استفاده مجدد از آن پس از درمان اتفاق می افتد ، اما ابتدا باید به آن توجه شود.از آنجا که دفع یا استفاده مجدد از اهداف تصفیه است ، گزینه های دفع یا استفاده مجدد اساس تصمیمات تصفیه هستند.غلظت های قابل قبول ناخالصی ممکن است با توجه به نوع استفاده یا محل دفع متفاوت باشد.تصفیه گران قیمت ممکن است انتخاب محل دفع را بر اساس غلظت ناخالصی ترغیب کند.

دفع اقیانوس منوط به الزامات معاهده بین المللی است.معاهدات بین المللی همچنین ممکن است دفع رودها را از مرزهای بین المللی تنظیم کنند.ممکن است اجسام آب کاملاً در صلاحیت یک کشور واحد تابع مقررات چندین دولت محلی باشد.غلظت های ناخالصی برای دفع فاضلاب به حوضچه های تبخیر ، حوضچه های نفوذ یا چاه های تزریق بسیار متفاوت باشد.

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه خانه فاضلاب

در کشورها و شهرهای بزرگ و صنعتی نیاز به تصفیه خانه فاضلاب به صورت مجزا لازم می باشد.پکیج پیش ساخته تصفیه خانه فاضلاب از بخش های مختلف مورد نیاز برای تصفیه  تشکیل شده است.این پکیج ها در حجمی کوچتر از تصفیه خانه فاضلاب شهری می باشد .پکیج تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی انواع مختلفی بر اساس نوع محلی که از آن استفاده می شود دارد.زیرا فاضلاب تولیدی این مکان ها با هم متفاوت است مثلا فاضلاب تولیدی بیمارستان با رستوران با هم متفاوت است.

پکیج تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مخصوص کارخانه ها و واحد های صنعتی طراحی و تولید می شود.واحد های صنعتی به علت آلاینده های موجود در فاضلاب صنعتی نیاز به پکیج تصفیه خانه فاضلاب صنعتی تخصصی دارند.پکیج تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی متناسب با فاضلاب آن و نوع آلاینده های خطرناک آن طراحی و تولید می شود.پکیج تصفیه خانه فاضلاب خانگی برای مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.در بسیاری از شهر های توریستی به علت تعداد بالا رستوران و هتل پکیج هایی مخصوص این مکان ها تولید می شود.

پکیج تصفیه خانه فاضلاب در تهران و پکیج تصفیه خانه فاضلاب کرج به علت پایتخت بودن این شهر برای هر واحد لازم و ضروری می باشد.پکیج تصفیه خانه فاضلاب مشهد به علت اینکه این شهر سیاحتی و زیارتی و بزرگ است لازم می باشد.درسال تعداد زیادی مسافر به این خراسان سفر میکنند.پکیج تصفیه خانه فاضلاب خراسان متناسب با تعداد بالای هتل و رستوران و… بسیار لازم و ضروری می باشد.پکیج تصفیه خانه فاضلاب هتل بیشتری کاریرد را در شهرهایی با جاذبه گردشگری دارد.

سازنده پکیج تصفیه فاضلاب
شرکت صنایع لوله های آبرسانی قزوین

بزرگترین سازنده پکیج تصفیه خانه فاضلاب به صورت تخصصی در انواع مختلف می باشد.پکیج های این شرکت تولید شده از مخازن دوجداره پلی اتیلن با دیواره ساختمند می باشد.این پکیج ها پیش ساخته به صورت واحد های مجزا و امکان نصب هر اتصال و ورودی و خروجی مطابق با نقشه کارفرما دارد.قیمت پکیج تصیفه فاضلاب این شرکت نسبت به نوع فلزی و بتنی بسیار کمتر و مقرون به صرفه می باشد.در صورت اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۰۸۳۷۰۰۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *