جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن و مواد مورد استفاده در تولید لوله کاروگیت
مواد پلیمری به دو دسته :

گرمانرم: PE . PP، ساختار خطی دارند و در اثر حرارت ذوب می شوند. گرما سخت: در اثر حرارت تخریب می شوند و برای تولید محصول نباز به عامل پخت دارند.

پلی اتیلن PE:

پلیمر از نوع گرمانرم با گرید های LDPE ، LLDPE، HDPE می باشد. دارای مقاومت شیمیایی ، جذب آب پایین ، مقاومت گرمایی، انعطاف پذیری خوب، چقرمگی ، عایق الکتریسیته ، استحکام کششی پایین ،حساس به UV

پلی اتیلن با گرید HDPE :

پلی اتیلن سنگین HDPE به دلیل ساختار مولکولی خطی اغلب وارد واکنشهای شیمیایی نمی شود. مگر در کربنهای انتهایی و یا کربن هاینوع سوم واقع در شاخه های جانبی. پلی اتیلن سنگین با اکثر اسیدهای آلی و برخی اسیدهای معدنی مانند HCl و HF وارد واکنش نمی شود. HDPE در محیط های قلیایی در هر غلظتی پایدار است. همچنین در محلولهای نمکی محتوی اکسید کننده هایی مانند پرمنگنات منیزیم ودی کرومات پتاسیم پایدار است.

لوله کاروگیت چیست ؟

تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با گرید EX3 مطابق با استاندارد ۹۱۱۶ می باشد. مطابق با این استاندارد این لوله ها از نظر مواد اولیه ، شاخص جریان مذاب ، درصد دوده و پراکنش آن ، فشار وحرارت ، زمان اکسایش موردبررسی قرار گرفته می شوند. لوله کاروگیت فاضلاب دارای دو نوع ساختار می باشند که بستگی به ساختار پروفیل آن ها دو نوع دارند.

لوله دوجداره کاروگیت با پروفیل مارپیچ و لوله با پروفیل حلقوی به صورت یکپارچه از نوع اسپیرال جهت تقویت سازه می باشد. دوجداره بودن در تمام بدنه بیرون و داخل ،تمام فشارهای نقطه ای را به فشار سطحی تبدیل می کند. سطح داخلی این لوله ها صاف و به رنگ روشن است و سطح بیرونی آن ها کنگره ای و به رنگ سیاه یا تیره است. علت کنگره ای بودن سطح خارجی لوله فاضلابی افزایش مقاومت آن ها در برابر بار ترافیکی ، فشار خاک اطراف و لرزش های ناگهانی زمین می باشد.

علت روشن بودن داخل این لوله کاروگیت برای زمانی است که اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نیزا به ویدیو متری دارد. به لوله دوجداره فاضلاب پلی اتیلن ، لوله پلی اتیلن دوجداره ضد اسید نیز بگوییم زیرا در برابر اسید بسیار مقاوم هستند. سطح بیرونی این لوله ها ۲-۲.۵ درصد دوده دارد و به رنگ مشکی است و داخل لوله دارای رنگ روشن است.

ضخامت پروفیل :
  • ۱۰تا ۱۲ cm برای قطر متر۲۵۰۰به بالا
  • ۸تا۶ cm برای قطر ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ متر
  • ۷تا۵ cm برای قطره متر۱۶۰۰به پایین

شرکت کیش سپتیک تنها تولید کننده لوله کاروگیت و اسپیرال کاروگیت تا قطر داخلی ۳۰۰۰ میلیمتر می باشد. این شرکت تنها کارخانه لوله کاروگیت ارزان است و شما خریدی بدون واسطه و دلال را تجربه میکنید. لوله کاروگیت قزوین تنها در شرکت کیش سپتیک با همکاری شرکت صنایع لوله های آبرسانی قزوین واقع در شهرک صنعتی لیا قدیم تولید میشود. قیمت لوله کاروگیت این گروه صنعتی رقابتی بوده است و فروش لوله کاروگیت تنها با تماس با شماره های زیر صورت میگیرد.

۰۹۱۰۸۳۷۰۰۱۵

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن D700 اسپیرال کاروگیت کلاس ۴

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 16≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۴ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۷۰۰±۲mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 7±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۶۵±۲

مشخصات فنی لوله D800 اسپیرال کاروگیت کلاس ۳

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 8≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۲ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۸۰۰±۲mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 7±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116

۳۳±۱

مشخصات فنی لوله D800 اسپیرال کاروگیت کلاس ۴

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 16≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۴ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۸۰۰±۲mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 7±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۶۰±۲

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن D800 اسپیرال کاروگیت کلاس ۵

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 31.5≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۸ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۸۰۰±۲mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 7±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۸۰±۲

مشخصات فنی لوله D900 اسپیرال کاروگیت کلاس ۵

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 31.5≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۸ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۸۹۸±۲ mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 9±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۸۰±۲

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن D1000 اسپیرال کاروگیت کلاس ۴

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 16≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۴ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۹۹۶±۱  mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 8±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۶۰±۱

مشخصات فنی لوله D1000 اسپیرال کاروگیت کلاس ۵

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 31.5≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۸ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۹۹۵±۲ mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 8±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۹۵±۲

مشخصات فنی لوله D1200 اسپیرال کاروگیت کلاس ۴

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 16≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۴ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۱۱۹۵±۵ mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 8±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۶۰±۱

مشخصات فنی لوله D1200 اسپیرال کاروگیت کلاس ۵

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 31.5≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۸ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۱۱۹۵±۵ mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 10±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۸۰±۳

مشخصات فنی لوله D1400 اسپیرال کاروگیت کلاس ۵

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 31.5 ≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۸ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۱۳۹۶±۴ mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 9±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۱۱۵±۳ mm

مشخصات فنی لوله D1600 اسپیرال کاروگیت کلاس ۵

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 31.5 ≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۸ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۱۵۹۶±۲ mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 9±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۱۴۰±۳ mm

مشخصات فنی  مخزن آب با لوله D2000 اسپیرال کاروگیت کلاس ۳

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 8 ≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۲ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۲۰۰۰±۵ mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 10±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۹۰±۱

مشخصات فنی  مخزن آب با لوله D2000 اسپیرال کاروگیت کلاس ۴

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 16 ≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۴ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۲۰۰۰±۵ mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 10±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۱۲۰±۱

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن D2000 اسپیرال کاروگیت کلاس ۵

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 31.5 ≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۸ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۲۰۰۰±۵ mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 10±۱
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۱۶۰±۱

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن D3000 اسپیرال کاروگیت کلاس ۵

نام آزمون استاندارد آزمون معیار پذیرش
شکل ظاهری ISIRI 9116-3 بدون نقص
چگالی ISIRI 7090-1  /  ISIRI 9116-3 ۰.۹۴۱ – ۰.۹۶۵ g/cm۳
شاخص جریان مذاب(MFR) ISO 1133 / ISIRI 9116-3 ۰.۱۵≤   < 0.7 g / 10 min
سفتی حلقوی(بلند مدت) ISIRI 9116-1 / DIN 16961 KN / m2 31.5 ≤
سفتی حلقوی(کوتاه مدت) ISIRI 11436/ ISO 9969 ۸ KN / m2≤
انعطاف پذیری ۳۰% ISIRI 12190/ISO13968 عدم افت نیرو و شکست در لوله
درصد دوده ISO 6964/ ISIRI 9116-3 ۲-۲.۵%
 پراکنش دوده INSO 20059 / ISIRI 9116-3 نرخ پراکنش A۳,A۲,A۱ یا B

درجه      ۳

زمان القای اکسایش(OIT) ISIRI 9116-3 / ISIRI 7186-6 ≥۲۰ min
مقاومت به گرمادهی ISIRI 9116-3 / ISIRI 17614 بدون پوسته پوسته، ترک و حباب روی سطح لوله
 

 

ابعاد

قطرداخلی DIN 16961 / ISIRI 9116-3 ۳۰۰۰±۵ mm
e۵,min ISIRI 9116-3 mm 12±۰.۴
ارتفاع پروفیل ISIRI 9116 ۱۹۰±۱ mm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *