روش نصب صحیح سپتیک

روش نصب سپتیک تانک پلی اتیلن

روش نصب سپتیک تانک پلی اتیلن هم بصورت دفنی و هم غیر دفنی را قبل از هر چیزی باید بررسی نمود.

۱.نحوه اجرای سپتیک تانک فاضلاب در حالت دفنی

در ابتدا میبایست تحقیق کنیم که آیا مخازن مورد استفاده ، توانایی تحمل بار ، خاک اطـراف و سربارهای احتمالی را خواهند داشت یا خیر. در صورتیکه مخازن مقاومت کافی نداشته باشد، به سبب اعمال بارهای وارده دچـار تغییر شکلهای نا مناسب شده و باعث شکستگی اتصالات و نشت فاضلاب به بیرون مخازن خواهد شد. مخازن پلی اتیلن کیش سپتیک به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که توان تحمـل خـاک اطـراف و سربارهای احتمالی (غیر از ترافیک) را دارا می باشند.

با اطمینان کامل میتوان آنها را در زیر زمین بصورت مـدفون نصـب نمود.در اینجا به موارد مهمی که باید در نصب مخازن رعایت گردد اشاره شده است. دستورالعمل نصب مخازن سپتیک تانک بر پایه استانداردهای جهانی و تجربیات شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی طی سال ها فعالیت در این زمینه می باشد. همچنین تجربیات شرکت در اجـرای پروژه های خود در این زمینه کمک به سزایی کرده است. اجرای صحیح عملیات نصب سپتیک و اجرای سپتیک تانک این نوع محصولات در کارایی و ماندگاری آن ها نقش به سزایی دارد.

دستورالعمل نصب مخزن سپتیک تانک :

در زیر موارد مهم و لازم جهت دفن مخازن تولیدی این شرکت در درون زمین آورده شده است.

آماده سازی چاله نصب سپتیک تانک :

از مهمترین مراحل دفن سپتیک زیر زمینی، آماده سازی چاله نصب قبل از قرار دادن مخزن سپتیک در آن است.درباره آماده سازی چاله نصب رعایت موارد زیر ضروری است :

 • ابعاد محدوده آماده سازی شده زیر سپتیک تانک (چه خاک متراکم شده، چه بتن) از طول و عرض حتما باید حدود ۱ متر بزرگتر از ابعاد خود آن باشد.
 • دیواره های چاله کمی شیب دار باشند که به هنگام کار کردن درون چاله خطری از بابت ریـزش خـاک بـه درون چاله وجود نداشته باشد.
 • اگر خاک چاله استحکام لازم جهت تحمل وزن آن را داشته باشد، خاک مربوطه متراکم مـی شود(بـا تـراکم حدود۷۰ % ) و در غیر اینصورت و یا بالا بودن سطح آب زیر زمینی باید از بتن برای کف چاله استفاده کرد.
 • در صورت بتن ریزی کف چاله، باید حداقل بتنی به ارتفاع ۱۵ -۱۵سانتی متر ریخته شود.
 • چاله باید عاری از قطعه سنگ ها و اشیای سخت با ابعاد بزرگ باشد.
 • شیب کف چاله صفر باشد.
چاله سپتیک
جابجایی صحیح سپتیک تانک :

مخزن سپتیک تولیدی کیش سپتیک با رعایت اصول لازم در کارخانه بارگیری شده و تحویل مشتری میگردد.لذا لازم است هنگام تخلیه بار و همچنین انتقال آن ها به درون چاله و جاسازی آن در چاله حتما مواردی رعایت شود تا آن ها صدمه نبیند.مهم ترین موارد به شرح ذیل میباشند:

 • هنگام بلند کردن سپتیک از روی وسیله نقلیه ، حتما از جای قلاب های تعبیه شده روی آن و یا کمربندهای پارچه ای استفاده گردد.
 • هنگام برداشتن سپتیک از روی وسیله نقلیه و همچنین موقع انتقال آن به درون چاله همیشـه تعـادل آن ها حفـظ گردد.
 • سپتیک تانک های تولیدی این شرکت دارای پایه هستند بنابراین گذاشتن آن روی زمین یـا درون چالـه حتمـا بـه آرامـی صورت پذیرد.
محل قرار گیری سپتیک تانک
وصل کردن اتصالات مخزن :

تمام انشعابات ورودی و خروجی مخزن بعد از جایگذاری مخزن در چاله وصل میشـوند.البتـه جهت سـهولت در فرآیند خاکریزی و متراکم کردن خاک می توان انشعابات را مرحله به مرحله وصل کرد. در صورت باز ماندن سر انشعابات در مراحلی از دفن ، باید مراقب بود که از جای انشعابات خاک وارد مخزن نشود. حتما باید دقت نمود که روی لوله های انشعابات ، خاک  با حجم زیاد بصورت آنی ریخته نشود. حتی در این بخش ها از آجر و بتن بابت حفاظت استفاده گردد که مانع هر گونه فشار به این مناطق شود.

اجرای سپتیک تانک
پر کردن اطراف سپتیک تانک :

در بحث پر کردن اطراف مخزن سپتیک ، که بخش اصلی عملیات محسوب میشود و برای رعایت استانداردهای بین المللی در خصوص روش نصب سپتیک تانک به طرز صحیح و اصولی و بمنظور سهولت در پر کردن اطراف مخزن و انجام صحیح عمل تراکم (کمپکت) ، حتما دور تا دور مخـزن سپتیک فضـایی در حـدود نیم متر (۰.۵) وجود داشته باشد، طبق تصویر پایین

انتقال سپتیک به داخل چاله

برای پر کردن زیر مخزن سپتیک و اطراف آن می توان از مصالح زیر استفاده کرد:

 • شن و ماسه دریت (Coarse sand or squeegee)
 • شن نخودی (Pea gravel)
 • خرده سنگ ها (Crushed and screened rock chips)
از مصالح زیر به هیچ وجه نباید استفاده کرد :
 1. نخاله های ساختمانی
 2. خرده سنگ ها با لبه های تیز
 3. آسفالت کنده شده از سطح زمین

با رعایت و مطالعه دقیق روش نصب سپتیک تانک و دستورالعمل نصب و دفن آن به هیچ وجه مشکلی برای سپتیک بوجود نخواهد آمد . در ادامه هم میتوانید فایل PDF مربوط به نحوه اجرای سپتیک تانک به طور صحیح و محل نصب سپتیک تانک را دانلود کنید. عملیات زیر که برای پر کردن داخل و اطراف سپتیک میباشد را به صورت گام به گام مطالعه و رعایت کنید تا در مدت زمان استفاده چندین ساله از مخازن نیاز به تعمیرات نباشد.

اندازه مصالح ریخته شده در اطراف آن از  ۲۵ – ۱۵ میلی متر تجاوز نکند. سپتیک تانک را به اندازه یک سوم حجم آن پر آب می کنیم. در صورت عدم نشتی عملیات خاکریزی تا یک سوم به صورت کامل انجام می دهیم. خاک ریخته شده در اطراف مخزن سپتیک می بایست هم سطح با آب داخل مخزن سپتیک کمپکت بشود. پس از انجام این کار آّب داخل سپتیک تانک  را تا ارتفاع دوسوم حجم آن افزایش می دهیم . سپس عملیات خاکریزی را مجدد به صورت قبل تکرار میکنیم پس از آن آب داخل آن را به صورت کامل پر کرده و خاک اطراف آن را با تراکم ۶۰درصد کمپکت می کنیم .

پر کردن اطراف سپتیک تانک
پر کردن اطراف مخزن سپتیک تانک :
 • هنگام پر کردن اطراف سپتیک تانک به هیچ وجه نباید مصالح، مستقیما روی مخزن سپتیک ریخته شود.
 • پر کردن و کمپکت با مصالح گفته شده باید تا ۳۵سانتی متر بالای تاج مخزن سپتیک  ادامه داشته باشد.
 • برای پر کردن عمق دفن باقی مانده، از خاک معمولی منطقه می توان استفاده کرد.
 • وسایل مکانیکی سنگین (مثل لودر و کمپرسی و ..). به هیچ وجه بر روی محل دفن سپتیک حرکت نکنند.
 • اگر قرار است که سپتیک در جایی نصب شود که بار ترافیکی موجود باشد، می بایست با مشورت مهندسـین مشـاور تمهداتی جهت اجرای بتن مسلح یا افزایش ارتفاع خاک متراکم روی سپتیک اتخاذ گردد.
 • در کل توصیه می شود که سپتیک تانک در جایی نصب شود که حدالامکان بار ترافیکی نداشته باشیم.
 • اطراف آدم روهای (دریچه بازدید)  تا سطح زمین با بتن، آجر و یا حفاظ های فلـزی محافظـت شوند.
 • در صورتیکه بار زیادی روی مخزن سپتیک نباشد می توان از همان مصالح مناسب برای پر کردن اطراف سپتیک تانک استفاده کرد و با کمپکت مناسب ایمنی اطراف آدم روها را تامین نمود.

هزینه نصب سپتیک تانک از جنس پلی اتیلن نسبب به سپتیک تانک های بتنی بسیار کمتر است زیرا نیاز به عملیات ساختمانی در محل پروژه ندارد جهت اطلاعت بیشتر ، برای راهنمایی در خصوص روش نصب سپتیک تانک پلی اتیلن به صورت صحیح و یا درخواست اجرای سپتیک توسط شرکت و یا نظارت بر عملیات و نحوه نصب صحیح سپتیک تانک با کارشناسان ما تماس بگیرید : ۰۹۱۰۸۳۷۰۰۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *