واحد آزمایشگاه شرکت کیش سپتیک مجهز به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی MFR ، DSC ،دستگاه تست دوده و رینگ استیفنس می‌باشد. به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد مسئولیت کنترل کیفیت را از مرحله خرید مواد اولیه ،نظارت کامل در کلیه پروسه تولید را برعهده دارد و همچنین محصولات تولید شده را مورد تست نهایی قرار میدهد تا محصولی با کیفیت مطابق با استاندارد ۹۱۱۶-۳به مشتریان خویش ارائه نماید .

دستگاه MFR:

شاخص جریان مذاب (MFI)را اندازه گیری میکند. یک اندازه گیری از سهولت جریان ذوب یک پلیمر گرمانرم است. این ماده به عنوان جرم پلیمر به صورت گرم تعریف می شود و در طی ده دقیقه از طریق مویرگی با قطر و طول خاص با فشار اعمال شده از طریق وزنه های گرانشی جایگزین برای دمای تجویز شده جایگزین ، جریان می یابد. سرعت جریان مذاب یک اندازه گیری غیرمستقیم از وزن مولکولی است ، با سرعت بالای مذاب مطابق با وزن مولکولی کم. در عین حال ، سرعت جریان مذاب یک اندازه گیری از توانایی مذاب ماده در جریان است.

سرعت جریان مذاب به طور معکوس متناسب با ویسکوزیته مذاب در شرایط آزمایش است ، اگرچه باید در نظر داشت که ویسکوزیته برای چنین ماده ای به نیروی اعمال شده بستگی دارد. نسبت بین دو مقادیر سرعت جریان مذاب برای یک ماده در وزنهای مختلف گرانشی اغلب به عنوان معیاری برای پهنای توزیع وزن مولکولی استفاده می شود.

دستگاه DSC

زمان القاء اکسایش و دمای القاء  اکسایش توسط این دستگاه اندازه گیری می‌شود. کالریمتری اسکن دیفرانسیل (DSC) یک روش ترموآنالیزوری است. اختلاف در مقدار گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع به عنوان تابعی از دما اندازه گیری می شود. هر دو نمونه و مرجع تقریباً در دمای یکسان در طول آزمایش نگهداری می شوند.

برنامه دما برای آنالیز DSC به گونه ای طراحی شده است که : دمای نگهدارنده نمونه بصورت خطی به عنوان تابعی از زمان افزایش می یابد. نمونه مرجع باید از ظرفیت حرارتی مناسبی برخوردار باشد که طیف وسیعی از دما مورد بررسی قرار گیرد.

دستگاه تست پراکنش دوده :

این آزمون توسط کوره الکتریکی C º۹۰۰ به همراه لوازم جانبی بر روی لوله ، اتصالات تولیدی این شرکت صورت میگیرد. ارزیابی درجه پراکنش دوده از طریق اندازه گیری ذرات پراکنده شده و درجه بندی حسابی توزیع اندازه ذره می باشد . این روش برای لوله هاو اتصالات پلی اتیلن و هم برای مواد اولیه به شکل دانه کاربرد دارد. لوله های کارو گیت و اسپیرال کاروگیت جهت مقاوم شدن در برابرUV باید درصد وزنی ۲۵% ± ۲۵/۲ %راداراباشند. مواد اولیه و محصول باید عاری از هر گونه فیلر یا افزودنی دیگر باشد .

تست رینگ استیفنس:

آزمون صلبیت رینگ(Ring Stiffness)  لوله های دوجداره پلی اتیلن این دستگاه مقاومت حلقوی لوله های تولیدی این شرکت را در آزمایشگاه اندازه گیری می کند. لوله های دوجداره مناسبترین لوله دفنی می باشند . تعیین میزان مقاومت حلقوی  لوله ها جهت بارهای وارده از زمین و یا بارهای ترافیکی حائزاهمیت می باشد. بر اساس استاندارد (  DIN 16961- 2 و ISO 9969  ) با ابزار و دستگاه مربوط این مقاومت بر روی لوله ها اندازه گیری می شود. درصورت تامین مقاومت حلقوی مورد نیاز مشتری و کنترل کیفیت ارسال می گردد .

photo_2019-10-26_12-29-01
test001

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

Lab and Quality Control

درصد وزنی دوده یا کربن در پلی اتیلن ، تعیین دانسیته ، تست خمش فشار و ضریب آلاستیسیته ، تست آستانه تحمل لوله در برابر فشار داخلی ، آزمون های خواص ظاهری لوله ( ابعاد – قطر – رنگ ) و سختی حلقوی لوله از جمله تست هایی است که در حفظ و اثر بخشی مستمر محصول مورد بررسی قرار میگیرد.
شرکت کیش سپتیک بر این باور است که با تحقق آخرین استاندارهای فنی روز دنیا به همراه نظارت و بازرسی پیوسته محصولات توسط مهندسین کنترل کیفیت و نماینده مقیم استاندارد موجب جلب رضایت مشتریان خود گردد.