ونت خشک و تر فاضلاب

ونت به معنی هواکش است که به منظور متعادل نگه داشتن فشار هوا در لوله های فاضلاب به کار برده می شود. همچنین به منظور آسانی تخلیه فاضلاب و جلوگیری از تخلیه آب موجود در سیفون استفاده می شود.

باید برای طراحی شبکه فاضلاب خانگی حتما از ونت یا هواکش مطابق با روش‌های مهندسی و طبق الزامات استاندارد  استفاده شود.ونت بو و رطوبت و انتشار گازهای موجود در مسیر فاضلاب را به بیرون هدایت می کنند.

در طراحی آنها هوا میتواند به راحتی و به اندازه مناسب از لوله ها خارج و مناسب با نیاز وارد می شود.در اجرای ونت ، لوله ها از داخل داکت عبور داده میشوند و ونت برای حوضچه چربی گیر فاضلاب در نظر گرفته می شود.

مطلب مرتبط : مخزن نگهداری اسید

ونت خشک :

از پایین ترین نقطه لوله کشی فاضلاب شروع می شود و به بدنه اصلی لوله فاضلاب  متصل میشود .در مسیر خود تمامی تجهیزات بهداشتی را پوشش می‌ دهد و برای هر طبقه بصورت مجزا و یا بصورت مشترک برای چند طبقه استفاده شود.در طول مسیر ونت خشک هیچ آب ریزی به این لوله ها وجود ندارد.

ونت تر :

هواکش تر از نقطه اتصال هواکش خشک آغاز شده و تا پست ترین بخش لوله کشی ساختمان ادامه دارد.”ونت تر” با عملکرد متفاوت نسبت به “ونت خشک” که ورودی آب ندارد.در طبقات بالایی به عنوان لوله فاضلاب و در طبقات زیرین به عنوان  لوله هواکش عمل میکند و از طریق سیفون به شاخه اصلی یا افقی متصل شوند تا به فاضلاب هدایت میشوند. تجهیزات بهداشتی ، هر کدام بصورت مجزا ، با شاخه ای افقی به هواکش تر متصل میشوند .

تقسیم بندی لوله های ونت فاضلاب

هواکش لوله ی قائم فاضلاب Stack Vent :

در ادامه لوله فاضلاب بعد از بالاترین اتصال شاخه افق فاضلاب به سمت پشت بام قرار میگیرد که تنها به عنوان هواکش عمل میکند.

لوله ی قائم هواکش فاضلاب Vent Stack :

جهت هواکشی فاضلاب به شاخه های افقی یا همان لوله های انشعاب متصل شده اند و در انتها آنها هوای آزاد است در پایینی ترین قسمت به لوله قائم فاضلاب وصل می شود.

شاخه افقی هواکش Branch Vent :

برای اتصال هواکش به وسایل بهداشتی از این مورد استفاده میشود.به ادامه لوله قائم فاضلاب متصل میشود که در سرویس بهداشتی ها و سقف کاذب استفاده میشود ولی اجرای آنها در ضخامت دیوار ها مجاز نیست.

هواکش کمکی اصلی Yoke Vent :

جهت جلوگیری از تغییرات فشار در لوله های قائم فاضلاب این ونت ها به لوله هواکش قائم متصل می شوند و نیز شیب آنها به سمت لوله ی قائم فاضلاب می باشد.

نکات مهم  در اجرای ونت فاضلاب ساختمان :

تنها در صورت اجرای ونت، اتصال فاضلاب آشپزخانه به رایرز سرویس های بهداشتی مجاز است.رایزر دیاگرام فاضلاب و ونت فاضلاب توسط تکنسین مربوطه حتما باید انجام شود.در صورتی که درون ساختمان چاه های جذبی ای وجود دارند که رایرز آب باران به طور مستقیم در آنها تخلیه نمی شوند، باید ونت قرار داده شود.در اجرای ونت فاضلاب عموما از لوله های چدنی، مسی و پلاستیکی استفاده می کنند.همچنین اگر ساختمان بلند باشد به علت استحکام مکانیکی زیاد لوله های گالوانیزه را به کار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *