پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی را میتوان به نوعی با سپتیک تانک جابجا کرد ، به این خاطر که در منازل نیازی مبرمی به تصفیه فاضلاب خانگی برای رسیدن به آب تصفیه شده نیست زیرا اصلا مقرون به صرفه نیست. به جان آن میتوان از سپتیک تانک استفاده کرد تا آب حاصل از حمام ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و هر جایی که مصرف آب دارد ، به داخل سپتیک تانک رفته و خروجی بدون روغن و مواد جامد و هرگونه فاضلاب به چاه جذبی وارد شده و یا برای استفاده برای آبیاری مراتع و شست و شوی زمین استفاده کرد.

فاضلاب خانگی / شهری نوعی فاضلاب است که توسط جامعه مردم با حجم و سرعت جریان متفاوتی تولید میشود.شرایط فیزیکی ، مواد شیمیایی و سمی و وضعیت باکتریولوژیکی عوامل متغییر در فاضلاب خانگی می باشد.این ماده بیشتر از آب خاکستری ( دوش ها ، ماشین های ظرفشویی و لباسشویی ها) ، آب سیاه ( آب توالت ) تشکیل شده است.فاضلاب معمولاً از لوله کشی ساختمان به لوله انتقال فاضلاب خانگی یا شهری منتقل می شود.

فاضلاب به جای دیگری وسط لوله انتقال یا به یک محل فاضلاب در محل (سپتیک) منتقل می شود.اینکه با رواناب سطحی در فاضلاب ترکیب شود به طراحی فاضلاب بستگی دارد (فاضلاب بهداشتی یا فاضلاب ترکیبی).اکثر فاضلاب های تولید شده در سطح جهان تصفیه نشده باقی مانده و باعث آلودگی گسترده آب به ویژه در کشورهای کم درآمد می شوند.برآورد جهانی توسط UNDP و UN-Habitatنسان میدهد که ۹۰٪ کل فاضلاب های تولید شده در محیط تصفیه نشده رهاسازی می شوند.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عمده فاضلاب شهری و صنعتی بدون هیچگونه تصفیه یا فقط پس از تصفیه اولیه تخلیه می شود. قبل از قرن ۲۰ ، فاضلاب ها معمولاً در یک توده آب مانند نهر ، رودخانه ، دریاچه ، خلیج یا اقیانوس تخلیه می شوند. هیچ تصفیه ای وجود نداشت ، بنابراین تجزیه مواد زائد انسانی به اکوسیستم واگذار شد. امروزه هدف این است که فاضلاب ها محتوای خود را به جای تصفیه مستقیم به یک قسمت تصفیه خانه فاضلاب هدایت کنند.

رویکردهای فعلی برای مدیریت فاضلاب ممکن است شامل :

  • رسیدگی به رواناب سطحی جدا از فاضلاب
  • مدیریت آب خاکستری جدا از آب سیاه و کنار آمدن بهتر با حوادث غیرعادی
  • جمع آوری مناسب و دفع ایمن و بدون مزاحمت زباله های مایع به عنوان یک ضرورت برای جامعه میباشد.

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی / تصفیه فاضلاب

فرایندی است که برای حذف آلاینده های موجود در فاضلاب یا فاضلاب و تبدیل آن به پساب قابل استفاده در چرخه آب با تأثیر قابل قبول بر محیط یا استفاده مجدد برای اهداف مختلف  استفاده می شود. فرآیند تصفیه در یک تصفیه خانه فاضلاب صورت می گیرد ، همچنین به عنوان تاسیسات بازیابی منابع آب یا تصفیه خانه فاضلاب در مورد فاضلاب خانگی نیز نامیده می شود. آلاینده های موجود در فاضلاب در طی فرایند تصفیه حذف ، تبدیل یا تجزیه می شوند.تصفیه فاضلاب بخشی از زمینه اصلی بهداشت است.

سرویس بهداشتی همچنین شامل مدیریت پسماندهای انسانی و پسماندهای جامد و همچنین مدیریت فاضلاب (زهکشی) است. محصول فرعی اصلی تصفیه خانه های فاضلاب ، لجن فاضلاب است که معمولاً در همان تصفیه خانه فاضلاب یا گیاه دیگر تصفیه می شود. در صورت استفاده از فرایندهای تصفیه بی هوازی ، بیوگاز می تواند محصول جانبی دیگری باشد

تصفیه پسماندهای خانگی

تضمین می کندکه می توان برای بازگشت مجدد به محیط زیست ، دریاچه ها یا رودخانه ها استفاده شوند. سیستم های فاضلاب خانگی برای درمان کلیه زباله های مایع حاصل از محل اقامت طراحی شده اند. چهار روش معمول برای تصفیه فاضلاب شامل : تصفیه آب فیزیکی ، تصفیه بیولوژیکی آب ، تصفیه شیمیایی و تصفیه لجن است. از فاضلاب درپایداری بیشتر در مدیریت منابع آب ، فاضلاب بیشتر به عنوان یک منبع در نظر گرفته می شود.

تصفیه فاضلاب به روشCOD
سپتیک تانک

آلاینده های آلی و مواد مغذی

فاضلاب مخلوط پیچیده ای از مواد شیمیایی است که دارای بسیاری از مشخصات شیمیایی متمایز است. این موارد شامل غلظت بالای آمونیوم ، نیترات ، نیتروژن ، فسفر می باشد. فاضلاب خانگی رسانایی بالا (به دلیل مواد جامد محلول زیاد) ، قلیایی بودن بالا ، با pH به طور معمول بین ۷ تا ۸ دارد. ماده آلی فاضلاب خانگی با تعیین نیاز اکسیژن بیولوژیکی آن اندازه گیری می شود (BOD ) یا نیاز اکسیژن شیمیایی (COD).

آلاینده های ریز

فاضلاب همچنین حاوی آلاینده های دارویی ماندگار در محیط زیست است. تری هالومتانها همچنین می توانند در نتیجه ضد عفونی کننده در گذشته وجود داشته باشند. فاضلاب همچنین برای تعیین میزان نسبی استفاده از داروهای تجویز شده و غیرقانونی در بین جمعیت شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین می توان از آمارهای اقتصادی و اقتصادی اجتماعی استنباط کرد.

فرآیندهای مربوط به تصفیه فاضلاب توسط پکیج تصفیه فاضلاب خانگی شامل :

فرآیندهای فیزیکی مانند ته نشینی یا شناور سازی و فرآیندهای بیولوژیکی مانند تالاب های هوادهی ، لجن فعال شده یا فیلم های زیستی در فیلترهای قطره چکان است. روشهای فیزیکی دیگری مانند فیلتراسیون از طریق غربال ممکن است در شرایط خاص مانند آبگیری لجن فاضلاب استفاده شود. برای اثرگذاری ، فاضلاب باید توسط لوله ها و زیرساخت های مناسب به تصفیه خانه منتقل شود و خود فرآیند باید تحت تنظیم و کنترل باشد. برخی از فاضلاب ها به روش های تصفیه تخصصی نیاز دارند. در ساده ترین سطح ، تصفیه فاضلاب و اکثر فاضلاب ها از طریق جداسازی جامدات از مایعات ، معمولاً با رسوبگذاری انجام می شود. با تبدیل تدریجی مواد محلول به جامدات ، معمولاً یک شیب بیولوژیکی ، که سپس حل و فصل می شود ، جریان پساب با افزایش خلوص تولید می شود.

جداسازی فاز

جداسازی فاز ناخالصی ها را به یک فاز غیرآبی منتقل می کند. جداسازی فاز ممکن است در نقاط میانی در یک توالی تصفیه برای حذف مواد جامد تولید شده در طی اکسیداسیون یا پرداخت رخ دهد. چربی و روغن ممکن است برای سوخت یا صابون سازی بازیابی شوند. مواد جامد اغلب به آبگیری لجن در تصفیه خانه فاضلاب نیاز دارند. گزینه های دفع مواد جامد خشک با توجه به نوع و غلظت ناخالصی های حذف شده از آب متفاوت است.

رسوب گذاری

هنگامی که اختلاف چگالی برای غلبه بر پراکندگی توسط تلاطم کافی باشد ، جامداتی مانند سنگ ، شن و ماسه ممکن است توسط نیروی جاذبه از فاضلاب خارج شوند. این امر معمولاً با استفاده از یک مخزن سپتیک ایجاد می شود که برای تولید دبی مطلوب تولید می شود. سپتیک تانک اجازه می دهد تا مواد جامد معلق ته نشین شوند و سایر مواد جامد با چگالی کمتر به مرحله تصفیه بعدی منتقل شوند. جداسازی جاذبه مواد جامد تصفیه اولیه فاضلاب است ، جایی که فرآیند واحد “مخازن ته نشینی اولیه” یا “مخازن رسوب اولیه” نامیده می شود.

همچنین برای تصفیه انواع دیگر فاضلاب به طور گسترده استفاده می شود. جامداتی که چگالتر از آب هستند در انتهای حوضه های ته نشینی جمع می شوند. شفاف کننده های پیچیده تر همچنین دارای کفگیر برای از بین بردن همزمان چربی های شناور مانند کف صابون و مواد جامد مانند پرها ، تراشه های چوب هستند. ظروفی مانند جدا کننده آب و روغن API به طور خاص برای جداسازی مایعات غیر قطبی طراحی شده اند.

اکسیداسیون

اکسیداسیون میزان اکسیژن بیوشیمیایی فاضلاب را کاهش می دهد و ممکن است سمیت برخی ناخالصی ها را کاهش دهد. تصفیه ثانویه ، ترکیبات آلی را به دی اکسید کربن ، آب و بیوسیدها تبدیل می کند. اکسیداسیون شیمیایی به طور گسترده ای برای ضد عفونی استفاده می شود.

اکسیداسیون بیوشیمیایی

تصفیه ثانویه توسط اکسیداسیون بیوشیمیایی ترکیبات آلی محلول و کلوئیدی به طور گسترده ای در تصفیه فاضلاب استفاده می شود. در برخی از فاضلاب های کشاورزی و صنعتی استفاده از اکسیداسیون بیوشیمیایی قابل استفاده است. اکسیداسیون بیولوژیکی ترجیحاً ترکیبات آلی مفید به عنوان منبع غذایی برای اکوسیستم تصفیه را حذف می کند. غلظت برخی از ترکیبات کمتر قابل هضم ممکن است توسط متابولیسم مشترک کاهش یابد. کارایی حذف با حداقل غلظت مواد غذایی مورد نیاز برای حفظ اکوسیستم درمان محدود می شود.

اکسیداسیون شیمیایی

از اکسیداسیون شیمیایی (از جمله الکتروشیمیایی) برای حذف برخی از آلاینده های آلی پایدار و غلظت های باقیمانده پس از اکسیداسیون بیوشیمیایی استفاده می شود. ضد عفونی با اکسیداسیون شیمیایی با افزودن ازن ، کلر یا هیپوکلریت به فاضلاب باعث از بین رفتن باکتری ها و عوامل بیماری زای میکروبی می شود.

پکیج تصفیه فاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب

مزایای پکیج های تصفیه فاضلاب شرکت کیش سپتیک

  • رساندن پساب خارج شده به استاندارد های محیط زیست
  • قابلیت تصفیه فاضلاب با مشخصات مختلف
  • سهولت بهره برداری و نگهداری به سبب نوع طراحی و ساخت
  • اتصالات قوی جهت جلوگیری از نشتی
  • قیمت تمام شده رقابتی یک پکیج کامل (خرید، نصب و اجرا)
  • خروجی علمی ، استاندارد و بدون بو مطابق با تاٌییدیه محیط زیست
مخزن پ پ
مخزن نگهداری اسید

عوامل بیماری زا

فاضلاب حاوی مدفوع انسانی است و بنابراین غالباً شامل عوامل بیماری زای یکی از این چهار نوع است: باکتریها ،ویروس ها ،تک یاخته وانگلهایی مانند کلمینت و تخمهای آنها ، آنسیلوستوما ، تریشوریس فاضلاب را می توان برای انواع موجودات بیماری زا و خوش خیم با تکنیک های مختلف کنترل کرد. تکنیک های سنتی شامل فیلتر کردن ، رنگ آمیزی و بررسی نمونه ها در زیر میکروسکوپ است. با تعیین توالی DNA ، آزمایش های بسیار حساس تر و ویژه تری می توان انجام داد ، مانند: هنگام جستجوی ارگانیسم های نادر ، تلاش برای ریشه کن کردن ، آزمایش خاص سویه های مقاوم به دارو یا کشف گونه های جدید. توالی DNA از یک نمونه محیطی به عنوان متاژنومیک شناخته می شود.

جنبه های بهداشتی و زیست محیطی

تمام دسته های فاضلاب احتمالاً ارگانیسم های بیماری زا را حمل می کنند که می توانند بیماری را به انسان و حیوان منتقل کنند. فاضلاب همچنین دارای مواد آلی است که می تواند باعث بو و مگس شود. فاضلاب حاوی مواد مغذی است که ممکن است باعث اتروفیکاسیون آبهای دریافتی شود و می تواند منجر به مسمومیت با محیط زیست شود.

پکیج تصفیه فاضلاب اصفهان
خرید پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

شرکت های سازنده پکیج تصفیه فاضلاب خانگی و یا دیگر پکیج ها اولین گزینه در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب را محاسبه دبی خروجی فاضلاب می دانند. سازنده پکیج تصفیه فاضلاب این پکیج ها را از جنس های بتنی فلزی و پلی اتیلنی می سازند نوع جنس این پکیج ها و نوع فاضلاب خروجی که میتواند انسانی ، صنعتی ، کشاورزی و دامداری ، رستورانی ، درمانی و غیره باشد تاثیر زیادی روی قیمت آن دارد. قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی با توجه به واحد های پلی اتیلنی تشکیل دهنده پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی تعیین می شود.

امروزه پکیج تصفیه خانه فاضلاب از جنس پلی اتیلن به علت تولید و نصب و راه اندازی راحت تر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. خرید پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی متناسب با نوع استفاده آن بسیار مقرون به صرفه می باشد. تصفیه خانه فاضلاب از جنس پلی اتیلن متناسب با نقشه و هدف کارفرما طراحی و شبیه سازی و سپس تولید می شود.

به طور مثال طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی و پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی با هم متفاوت است زیرا فاضلاب خروجی این واحد ها با هم متفاوت می باشد. همچنین فاضلاب خروجی یک واحد صنعتی با فاضلاب خروجی واحد صنعتی دیگر نیز با هم متفاوت می باشد و این در طراحی تصفیه خانه آن ها تفاوت ایجاد می کند. پکیج تصفیه خانه دامداری با پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری نیز متفاوت هست و همه این موارد روی قیمت پکیج تصفیه فاضلاب تاثیر می گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *