استاندارد ISO 14001

استاندارد ISO 14001 سیستم مدیریت کیفیت محیط زیست و الزامات آن نخستین بار در سال ۱۳۷۷ تدوین و منتشر شد که در سال ۱۳۹۷ مورد بررسی و تحول قرار گرفت.

دستیابی به تعادل بین محیط زیست ، جامعه و اقتصاد برای برآورده کردن نیاز های موجود بدون به خطر انداختن نسل های آینده ضروریست.

توسعه پایدار با ایجاد تعادل در این سه محیط زیست ، جامعه ، اقتصاد به دست می آید.

استفاده ناکارآمد منابع ، مدیریت نامناسب پسماند ها ، تغییر اقلیم و با ازدست دادن تنوع زیستی ، جامعه را برای توسعه پایدار مشکل ایجاد می کند.

مدیریت زیست محیطی از طریق استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی با هدف کمک به سه رکن زیست محیطی از ارکان پایداری می باشد.

هدف سیستم مدیریت زیست محیطی :

هدف استاندارد ISO 14001 فراهم کردن چارچوبی برای سازمان ها تا از محیط زیست حفاظت کنند.

نسبت به تغییرات شرایط محیط زیست و از بین رفتن گونه  های گیاهی و حیوانی نیاز به این استاندارد بین المللی بسیار است.

این استاندارد الزاماتی را برای سازمان در نظر میگیرد تا با اجرای این سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی دستاورد هایی را به دست آورد.

راه هایی که مارا کمک میکند به توسعه پایداربرسیم:

حافظت از محیط زیست از طریق پیشگیری یا کاهش عواملی که باعث زیان محیط زیست می شود.

کاهش اثرات زیان آور بلقوه

کمک به سازمان برای انجام الزاماتی که متعهد شده

ارتقای عملکرد زیست محیطی

کنترل بر روش طراحی و تولید و توزیع و مصرف و دفع محصولات سازمانبا استفاده از دیدگته چرخه حیات

دستیابی به منافع مالی جهت تقویت سازمان در بازار

تبادل اطلاعات زیست محیطی با طرف های ذی نفع

موفقیت یک سیستم مدیریت زیست محیطی به تمامی تعهد هایش در تمامی سطوح و بخش های سازمان تحت هدایت مدیریت بستگی دارد.

الگو : طرح ریزی _اجرا _ بررسی _ اقدام

اساس رویکردی که تضمین کننده یک سیستم مدیریت محیط زیست است که بر پایه الگو باشد.

الگوی فوق یک فرآیند تکرار شونده ای است که سازمان ها از آن برای رسیدن به بهبود مستمر استفاده میکنند.

الگوی فوق می تواند برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی و هر عنصر آن به کار رود.

طرح ریزی:تعیین اهداف زیست محیطی و فرآیندهای لازم مطابق با خط مشی
اجرا: اجرای فرآیند های طرح ریزی شده
بررسی :پایش و اندازه گیری فرآیند ها مطابق با خط مشی
اقدام : انجام اقداماتی جهت بهبود مداوم

سازمان برای ارزیابی میتواند از طریق زیر اقدام کند:

انجام خود ارزشیابی و خود اظهاری

درخواست تایید مطابقت خودنسبت به سازمتن هایی مانند مشتریان

درخوات تایید خود اظهاری سازمان توسط یک طرف بیرئن سازمان

صدور گواهینامه و ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی خود توسط یه سازمان بیرونی

شرکت کیش سپتیک هلدینگ شرکت صنایع لوله های آبرسانی قزوین دارای استاندارد ملی زیر نیز می باشد:

۹۱۱۶ مخصوص لوله های دوجداره با دیواره ساختمند

ISO 9001-2015 مدیریت سیستم کیفیت

استاندارد HSE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *