تصفیه فاضلاب

[vc_row][vc_column][vc_column_text]تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال نوعی فرآیند تصفیه فاضلاب با استفاده از هوادهی و یک فلوک بیولوژیکی متشکل از باکتریها و پروتوزوها است.در پکیج فاضلاب از این روش برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود.چیدمان کلی فرآیند لجن فعال برای از بین بردن آلودگی کربن شامل موارد زیر است:مخزن هوادهی که هوا (یا اکسیژن) در مخلوط تزریق می کند.به دنبال آن یک مخزن ته نشینی ( سپتیک تانک ) اجازه...
سپتیک تانک

[vc_row][vc_column][vc_column_text]تصفیه فاضلاب فرآیندی است که برای حذف آلاینده های موجود در فاضلاب و تبدیل آن به پساب قابل استفاده مجدد می باشد. پساب حاصل به چرخه آب با تأثیر قابل قبول بر محیط برای اهداف مختلف (که به آن احیای آب گفته می شود) بر میگردد. فرآیند تصفیه در یک تصفیه خانه فاضلاب (WWTP) صورت می گیرد،همچنین به عنوان تاسیسات بازیابی منابع آب (WRRF) یا تصفیه خانه فاضلاب (STP) در مورد فاضلاب...
خرید پکیج تصفیه فاضلاب

[vc_row][vc_column][vc_column_text]پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی از بخش های مخزن هوادهی ، مخزن ته نشینی ، مخزن تماس کلر ، مخزن ذخیره لجن و غیره تشکیل شده است.پکیج پیش ساخته تصفیه فاضلاب کامل ولی تمام واحدهای آن در ابعاد کوچک ساخته شده است.این تصفیه خانه فاضلاب ، پساب حاصل از شستشو و نظافت در مجتمع مسکونی و اداری و... را تصفیه میکند.مدیریت منابع آبی در جامعه امروز بسیار اهمیت داردو استفاده از پکیج تصفی...

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن دستگاهی است که طی فرایندی باعث از بین رفتن آلاینده‌های موجود در فاضلاب و تبدیل آن به پسابی که با حداقل ضربه به محیط میتواند به چرخه آب بازگردد یا بتوان آن را به صورت مستقیم استفاده کرد ، میشود. جهت کسب اطلاعات بیشتر ادامه مطالب را مطالعه فرمایید.

فهرست محتوای این مقاله

مراحل تصفیه فاضلاب

انواع پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن

پکیج پیش ساخته تصفیه فاضلاب بعنوان یک مرکز بازیابی منابع آب گفته میشود که بخشی از زمینه‌های مهم بهداشتی به شمار میرود.روش های مختلف و گاه تخصصی برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. ساده ترین روش جداسازی مواد جامد از مایع  به روش رسوب گذاری می باشد. مواد موجود در فاضلاب از نظر فیزیکی به دو یخش مواد شناور و مواد قابل ته‌ نشینی که معمولا اختلاف چگالی با آب فاضلاب دارند. ذرات و آشغال های موجود در فاضلاب بر اساس وزنشان (مواد جامد به خاطر وزن بالایی که دارند به ته مخزن انتقال می یابند) در اثر جداسازی گرانش جامدات داخل مخزن اولیه که مخصوص ذخیره و اسکان فاضلاب است جداسازی می شوند.

مواد و ذراتی که چگالی کمتری از آب دارند مانند چربیها ، روغنها ، پلاستیکها که روی سطح فاضلاب شناور میشوند. روغن ها و چربی ها مشکلاتی در شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب  ایجاد میکند. این گونه مواد نیز در فرآیند بیولوژیکی و ته نشینی فاضلاب اختلال ایجاد میکند و باید روغن از فاضلاب حذف شود. این مواد بخاطر جمع‌ شدن در سطح فاضلاب از انحلال اکسیژن و فرآیند فتوسنتز ، در فرآیند هوادهی ممانعت بعمل می‌ آورند.

ویژگی های فیزیکی فاضلاب :
 1. دما ، رنگ ، بو ، کدورت ، میزان جریان فاضلاب و هدایت الکتریکی و قابلیت ته نشینی مواد معلق
 2. دمای فاضلاب معمولا گرمتر از آب شیر است.
 3. زیرا در طول مسیر فاضلاب آب گرم از منازل و منابع دیگر تولید فاضلاب به آن جریان پیدا میکند.
 4. رنگ فاضلاب به مقدار مواد محلول و ذرات معلق و کلوئیدی آن بستگی دارد.
 5. بوی فاضلاب تازه تولید شده مانند بوی کپک است ولی بو پارامتر مناسب برای ارزیابی فاضلاب نیست
 6. اندازه کدورت فاضلاب با دستگاه کدورت سنج صورت میگیرد.میزان ذرات کلوئیدی فاضلاب میزان کدورت را تعیین میکند.
 7. در پکیجهای تصفیه فاضلاب کدورت فاضلاب ورودی و کدورت پساب خروجی از هر مرحله پکیج جداگانه اندازه گیری می شود.
 8. مقایسه این اعداد با هم میزان حذف ذرات کلوئیدی در هر مرحله را نشان میدهد
 9. تغییرات جریان برحسب ساعت روز هفته ماه و سال متغیر است.
 10. این جریان به وسعت شبکه جمع آوری فاضلاب بستگی دارد.شبکه های جمع آوری کوچک تغییرات جریان روزانه زیادی دارند.
 11. هدایت الکتریکی غلظت مواد محلول در فاضلاب هدایت الکتریکی فاضلاب را نشان میدهد
مراحل یک پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن بر اساس فرایند های شیمیایی که روی فاضلاب انجام میشود :
 • اکسیداسیون بیو شیمیایی :حذف ذرات جامد و معلق و کلوئیدی موجود در فاضلاب
 • اکسیداسیون بیولوژیکی : حذف ترکیبات آلی موجود در فاضلاب
 • اکسیداسیون شیمیایی : از بین بردن آلاینده های آلی و مواد باقی مانده از اکسیداسیون بیو شیمیایی
 • ضدعفونی : افزودن ازن ، کلر ، هیپو کلریت برای از بین بردن با کتری ها و پاتوژن های میکروبی

در تصفیه فاضلاب صنایع بعد از مرحله اکسیداسیون شیمیایی مرحله جلادادن جهت تنظیم ph واکنش های شیمیایی فاضلاب پس از اکسیداسیون شیمیایی انجام میشود تا ph را به حداقل برساند.فیلتر کربن آلودگی ها و ناخالصی های باقیمانده را با جذب شیمیایی روی کربن فعال شده از بین می برد.

پکیج عمودی تصفیه فاضلاب
پکیج پلی اتیلن تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب بر اساس عملکرد :
 • تصفیه اولیه :

مخزنی که فرآیندهایی در جهت حذف مواد جامد معلق قابل ته نشینی و شناور تا ۶۰درصد در آن صورت میگیرد.فرآیند های آشغالگیری ، دانه گیری ، ته نشینی و شناور سازی در این مخازن انجام میشود.

 • تصفیه ثانویه :

کلیه فرآیندهایی که طی آن مواد معلق کلوئیدی و مواد جامد محلول و مواد آلی را تا ۹۰درصد حذف میکند.فرآیندی که در این مرحله انجام میشود به این مرحله تصفیه زیستی ، جهت حذف و کاهش مواد آلی غیر قابل ته نشینی و محلول در فاضلاب گفته می شود.تصفیه زیستی اغلب به صورت بستر ثابت با صافی های چکه ای یا لجن فعال انجام میشود.

 • تصفیه تکمیلی :

همان مرحله ضدعفونی برای از بین بردن باکتری های بیماری زا و حذف مواد محلول آلی و جامد معلق باقی مانده در فاضلاب است

صافی چکه ای :

فاضلاب را روی سطح لایه صافی که هوادهی  اکسیژن مورد نیاز بین مواد لایه صافی جریان دارد قرار میگیرد.مواد آلی و باکتری های موجود در فاضلاب در سطح بستر لایه صافی طی فرآیند میکرو ارگانیزم تصفیه می شوند.

لجن فعال :

فاضلاب در محیطی غنی از اکسیژن و مواد آلی طی فرآیند میکروارگانیزم تصفیه می شوند.در واقع مواد آلی موجود در فاضلاب به میکرو ارگانیزم تبدیل شده و در نهایت ته نشین و خارج می شود.

تصفیه و دفع لجن :

مواد جامدی که در عملیات واحد های تصفیه خانه از فاضلاب جدا می شوند لجن میگویند.شناسایی لجن از نظر کمی و کیفی و تصفیه آن و دفع آن بدون زیان به بهداشت عمومی و محیط زیست در تصفیه فاضلاب اهمیت دارد.لجن بر اساس منبع آن به لجن ته نشینی اولیه ، ثانویه ، لجن اضافی ، لجن مخازن هوازی و بی هوازی و شیمیایی تقسیم میشود.لجن براساس وضعیت و درجه تصفیه آن به لجن خام ، لجن تصفیه شده ، لجن شستشو شده و لجن آبگیری شده تقسیم میشود.

خرید پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن شرکت کیش سپتیک :

این شرکت با تولید مخزن فاضلاب خانگی و صنعتی از مخازن پلی اتیلن دوجداره در حجم های متفاوت می باشد.مخزن پلی اتیلن دوجداره با قابلیت نصب انواع نازل ها ، ورودی و خروجی و دریچه بازدیدمی باشند.مخزن پلی اتیلن دوجداره تقویت شده بهترین گزینه برای استفاده از آن ها به عنوان پکیج تصفیه فاضلاب به شمار میرود.در تولید پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی از چند مخزن استفاده میشود که همزمان بهره برداری می شوند.

نقسیم جریان در مخزن پلی اتیلن مقاوم به یک نسبت مساوی است.در زمان طراحی تصفیه خانه فاضلاب خانگی نحوه تنظیم جریان پیش بینی می شود.این مخازن نصب و راه اندازی و حمل و نقل راحتی دارند نیاز به عملیات ساختمانی و حوضچه فاضلاب خانگی ندارند.امکان جابه جایی آن ها حتی چند سال بعد از نصب و راه اندازی آن ها را دارند.مخازن پلی اتیلن بادیواره ساختمند در برابر انواع مواد شیمیایی و تنش های مکانیکی اطراف خود مقاوم هستند.قیمت پکیج تصفیه فاضلاب این مجموعه نسبت به مدل های فلزی و بتنی مقرون به صرفه تر است.

تصفیه خانه فاضلاب
دستگاه تصفیه فاضلاب پلی اتیلن
کنترل چه فرآیندهایی برای تصفیه خانه نیاز است ؟
 1. کیفیت فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه
 2. عملیات لجن
 3. حذف جامدات شناور
 4. عملیات هیدرولیکی
 5. مدیریت جریان برگشتی
 6. کنترل بو
 7. نظافت کلی
 8. افزودن مواد شیمیایی مورد نیاز

انواع پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن شرکت کیش سپتیک

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی :

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی از مخازنی مجزا برای مراحل مختلف تصفیه اولیه ثانویه و تکمیلی می باشد.یک پک تصفیه خانه کامل ولی تمام واحدهای آن در ابعاد کوچک ساخته شده است.این پکیج فاضلاب و پساب حاصل از شستشو و نظافت در مجتمع مسکونی و اداری و … را تصفیه میکند.

فاضلاب بهداشتی از دو بخش تشکیل شده است :

۱ _ فاضلاب حاصل از سرویس بهداشتی

۲ _ فاضلاب حاصل از شستشو و نظافت

فاضلاب بهداشتی دارای مواد آلی محلول و انواع پاتوژنها و بیماریهای واگیردار است که سهم بزرگی در آلودگی محیط‌زیست دارند.تصفیه فاضلاب و بازیابی و استفاده مجدد از پساب تولیدی اهمیت بسزایی دارد.پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت کیش سپتیک تولید شده از مخازن دوجداره پلی اتیلن امکان افزایش ظرفیت و طراحی متناسب با فضای مورد استفاده را دارداین پکیج اتوماسیون کامل و عدم نیاز به اپراتور دارد.از تولید و انتشار بوی نامطبوع در محیط جلوگیری می کند.این پکیج ها ابعاد کوچکی دارند که فضای کمی اشغال کرده اند.مصرف انرژی آن حداقل است.قیمت آنها بسیار مناسب و به صرفه است.امکان انتقال پکیجهابه محلی دیگر پس از نصب و راه اندازی وجود دارد.

پکیج تصفیه فاضلاب دامداری :

پرورش دام جز صنایعی به شمار می رود که علاوه بر مصرف آب زیاد ، فاضلاب زیادی هم تولید می کنند که میزان آن به تعداد و جسته دام ها دارد . فاضلاب تولیدی دامداری ها عموما دودسته : ۱_ فاضلاب حاصل از ادرار و مدفوع حیوانات : فاضلاب ترکیبی از مدفوع و سایر مواد دفعی، زایدات حاصل از محل استراحت حیوانات ،آب ناشی از شستشوی دام و محل نگهداری دام ها، آب بکار رفته در خنک کردن دام ها، ضایعات تولیدی در اثر تغذیه دام ها

۲_ فاضلاب حاصل از کشتارگاه دامداری ها : در فرآیند کشتارحیوانات بزرگی مانند بز، گاو و گوسفند مقدار زیادی خون تولید می کنند. عموما حاوی دوغاب ، بقایای گوشت ، خون ، مو ، قطعه غلیظ و چربی سطحی است. مواد شوینده و ضد عفونی کننده های مورد استفاده در هنگام تمیز کردن نیز شامل فاضلاب می شود. اگر فاضلاب دامداری ها وارد مجراهای آب های سطحی شود بوی نامطبوع تولید کرده که آلودگی شدیدی متوجه محیط زیست و آب های های زیر زمینی میکند. وجود حجم زیادی خون و بقایای دام ها ممکن است در طول مسیر فاضلاب مشکلاتی را بر داشته باشد. تصفیه فاضلاب پیش از ورود به آّب های سطحی و استفاده مجدد از آب تصفیه شده برای شستشوی محوطه و کشتارگاه و نظافت دام ها هزینه های دامداری به صورت چشم گیری کاهش میدهد. حتی میتوان آب تصفیه شده را به استاندارد های مورد نظر رساند و از آن برای خوراک دام استفاده کرد.

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
پکیج تصفیه فاضلاب فضای سبز
تصفیه فاضلاب بیمارستانی
پکیج تصفیه فاضلاب مرغداری
پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن کشاورزی :

کشاورزان آّب مورد نیاز برای آبیاری را از آب های زیر زمینی یا چاه ها تامین میکنند که معمولا استاندارد های لازم برای آبیاری و کشاورزی را ندارند و مواردی مانند ph و ترکیبات آلی و معدنی ( باعث ایجاد بو و طعم در آب میشوند ) مورد بررسی قرار گیرد.یکی از موارد که در آب مخصوص آبیاری باید مورد بررسی قرار گیرد شوری آب است که اگر بیش از حد باشد مقدار محصول را به صورت چشمگیری کاهش میدهد.

تصفیه آب های کشاورزی تاثیر بسیار از جمله : افزایش کیفیت رشد و محصولات ، حذف شوری آب و فلزات سنگین آب جلوگیری از سدیمی شدن خاک ، کاهش ترکیبات آنیونی و سمی ، تصفیه آب کشاورزی نه تنها محصولاتی سالم و با کیفیت را تولید میکند بلکه سلامت مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.بسیاری از کشاورزان تمایل دارند تا محصولات خود را با فاضلاب تصفیه نشوده به دلیلی غنی بودن آن از مواد مغذی و آلی آبیاری کنند این امر خطرات و مشکلاتی را در پی دارد یکی از این خطرات ایجاد بیماری برای کارکنان شاغل در مزارع می باشد.

آب مورد مصرف برای آبیاری سبزیجات و گیاهانی که به صورت خام مصرف میشوند مانند گوجه فرنگی و سبزیجات ، باید از نظر عوامل بیماری زا و میکروبی مورد بررسی قرار گیرد. برای این کاربرد از پکیج تصفیه فاضلاب استفاده می شود، تا فاضلابی که میخواهند برای آبیاری مورد استفاده قرار گیرد پاکسازی شود و آب خروجی به استاندارد های لازم برسد. بیشتر میکروب ها در دمای بالا از بین می روند. فاضلابی که برای آبیاری سبزیجات و گیاهانی که به صورت پخته مصرف می شوند ، استفاده می شود در تصفیه نیاز به محدودیت های کمتری دارد بیشتر و آلاینده هایی که در اثر دما از بین نمیرود توجه میشود و حذف آن ها در اولویت کار تصفیه خانه قرار میگیرد.

بخاطر اینکه کشاورزان مستقیم با گیاهان صنعتی مانند کتان ، پنبه ، کنف ، دانه های روغنی و گیاهان دیگر شبیه آن ها ارتباط دارند آب تصفیه شده از نظر مواد شیمیایی خطرناک و بیماریزا باید پاکسازی شود. ولی به جهت زیبایی و فضای سبز از درختانی مانند درخت کاج، سرو و شبیه آن ها که محصولات خوراکی ندارند ، استفاده می شود و در تماس با مردم هستند در تصفیه فاضلاب برای این درختان باید به این نکات توجه شود. برای آبیاری درختانی که فرآورده خوراکی (میوه) دارند ، باید فاضلاب تصفیه شده از نظر مواد سمی و شیمیایی مورد بررسی قرار گیرد چون جذب ریشه درختان شده و مدت ها محصولات درخت را درگیر خواهد کرد

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن بیمارستانی :

بیمارستان ها منبع تولید فاضلاب میکروبی و بیماریزا هستن که علاوه بر خطرات شیمیایی انتقال انواع بیماری های عفونی را میتوانند در پی داشته باشند.مواد شیمیایی فاضلاب بیمارستانی از عوامل متعددی مانند آنتی بیوتیک ، ضد عفونی کننده ، دارویی گوناگون منشا می‌گیرد.این ترکیبات  موجود در فاضلاب های بیمارستانی در مقابل فرآیندهای معمول و متداول تصفیه مقاوم هستندو نیاز به فرآیند های پیچیده تصفیه دارند تا پساب تصفیه شده دارای استاندارد های لازم باشد.دفع لجن تولیدی از تصفیه فاضلاب بیمارستانی نیز باید به صورتی که باعث پراکندگی آلودگی نشود صورت گیرد.

ورود این فاضلاب به آب ها سطحی و زیر زمینی باعث آلودگی و اشاعه بیماری میشود و خطراتی برای محیط زیست در پی دارد.دفع این فاضلاب در مجراهای فاضلاب و چاه های جذبی فاضلاب نیز باعث آلودگی کل فاضلاب های جمع آوری شده در سطح شهرشده و خطرات فراوانی را در پی دارد.تصفیه فاضلاب بیمارستانی پیش از ورود به حوضچه های تصفیه شهری امری ضروری و مهم است .میتوان پساب تولیدی را به حدی از استاندارد ها رساند تا بتوان دوباره از آن به جهت شستشو محوطه و فضای بیمارستان و آبیاری فضای سبز بیمارستان استفاده کرد.این کاربرد  بالاترین بازدهی اقتصادی و زیست محیطی رادارد.

مهم ترین آلاینده های فاضلاب بیمارستانی :
 • فاضلاب تولیدی بیماران دارای ویروس و باکتری های بیماری زا
 • ضد عفونی کننده ها و داروها، آنتی بیوتیک ها ، ترکیبات یونی
 • ترکیبات ارگان و هالوژن ناشی از استفاده قابل توجه از هیپو کلریت سدیم
 • ترکیبات کلر دار و یا فلزات سنگینی مانند جیوه و نقره
پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن صنعتی :

عمده ترین مصرف کننده آب و تولید کننده فاضلاب صنایع هستند.در صنایع مواد شیمیایی متنوعی متانسب با نوع صنعت مربوطه مورد استفاده قرار میگیرد که با توجه به این مواد تولیدکیفیت آلودگی پسابهای صنعتی بسیار متنوع بوده و بستگی زیادی به صنعت مربوطه دارد .مثلا در صنایع  فلزی مقدار زیادی پسابهای آلوده به فلزات سنگین از قبیل :مس ، کادمیم ، نقره ، جیوه ، کرم و یا نیکل تولید میشود که این مواد ار آلاینده های خطرناک به شمار می روندو اثرات ژنتیکی و یا سرطان زائی را دارند.در صنایع لبنیات ، مقدار زیادی چربی های محلول از بخش های مختلف واحد تولید وارد فاضلاب شده لزوما بایستی با روش های مخصوص جداسازی و حذف گردد.

فاضلاب صنایع :

پساب مربوط به خط تولید و فرایند صنعتی،تاسیسات،آب زیر‌بویلر و برج‌خنک‌کن و تاسیسات عمومی،مربوط به شستشوی مخازن و محوطه میباشد.آنالیز کیفی پساب و کیفیت عناصر و عواملی همچون، ترکیبات سمی، عوامل سخت تجزیه پذیر، COD ,BOD،TSS و رنگ و غلطت آن ها،میتواند روش های مناسب تصفیه را نشان دهد.با رساندن پساب خارج شده به استاندارد های محیط زیست باعث کاهش مصرف انرژی ، جلوگیری از رسوب و خوردگی تجهیزات ، افزایش بازده حرارتی ، افزایش عمر تجهیزات می شود.

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن شرکت کیش سپتیک:

قابلیت تصفیه فاضلاب با مشخصات مختلف متناسب با مواد شیمیایی تولیدی آن صنعت را داراستاز دیگر ویژگی های این پکیج ها سهولت بهربرداری و نگهداری به سبب طراحی و ساخت،اتصالات قوی جهت جلوگیری از نشتی ،کارایی و راندمان بالا تصفیه فاضلاب می باشد.مخازن دوجداره پلی اتیلن مورد استفاده در پکیج های این شرکت به علت ساختار پروفیل ها و مواد اولیه در برابر انواع مواد شیمیایی مقاوم هستند و بهترین گزینه برای استفاده در صنایع به شمار می روند.

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن مرغداری :

فضای نگهداری مرغها و محیط کشتارگاه با مواد شوینده و ضد عفونی کننده تمیز میشود.کلیه آلاینده‌های تولیدی حاصل از کشتار و فاضلاب تولیدی مرغها همراه با این مواد جریان فاضلاب مرغداری هارا تشکیل میدهند.این فاضلاب تولیدی پیش از ورود به مجاری فاضلاب شهری یا مجاری آب های سطحی و زیرزمینی باید تصفیه شود.زیرا شامل محتویات آلی ، مقداری خون ، ضایعات کشتار ، روغن و چربی ، نیتروژن (آمونیاک) و فسفات میباشد. این مواد که خروجی فاضلاب مرغداری است خطراتی برای محیط زیست و موجودات زنده  در پی دارد.این فاضلاب اگر وارد آب های سطحی شود به سرعت بوی نامطبوعی تولید خواهد کرد.

یکی از شروط اداره محیط زیست برای اعطای مجوز تاسیس مرغداری ها داشتن پکیج تصفیه فاضلاب می باشد.برای تصفیه فاضلاب می توان از سپتیک تانک پیشرفته و یا پکیج تصفیه فاضلاب استفاده کرد. سپتیک تانک پیشرفته دستگاهی است که طراحی خاص و استفاده از پکینگ مدیا درون دستگاه می تواند bod5 فاضلاب خروجی از مرغداری را تا زیر ۱۰۰ پی پی ام کاهش دهد و قابل جذب توسط چاه جذبی نماید.پکیج های تصفیه فاضلاب شرکت کیش سپتیک باعث رساندن پساب خارج شده به استاندارد های محیط زیست می شودمی توان از آب تصفیه شده مجددا استفاده کرد و کاهش تلفات ، بهبود ضریب تبدیل ، یکنواختی رشد ، ایجاد محصولات مرغوب تررا فراهم آورد.

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن پرورش ماهی :

حوضچه های پرورش ماهی برای کنترل خواص فیزیکی و شیمیایی آب مورد نیاز ماهی ها تا رسیدن به افزایش تولید ، بهبود کیفیت ماهیان ، حفظ محیط‌ زیست و … نیاز به تصفیه آب این حوضچه را دارد.کیفیت آب مهم‌ترین عاملی است که بر سلامت و عملکرد ماهیان در صنایع شیلاتی و پرورش ماهی اثرگذار است.این حوضچه ها دارای ذرات معلق که شانل ذرات بی جان،گیاهان و آبزیان کوچک و پلاکتون ها و ذرات معلق از مواد آلی و معدنی و گاز ها می باشد .

تصفیه آب حوضچه های پرورش ماهی باعث کاهش تلفات ، بهبود ضریب تبدیل ،سهولت در نگهداری ماهی های حساس کاهش مصرف آب ، تنظیم و افزایش اکسیژن موجود در آب می شودماهیان انواع متفاوتی دارند که هرکدام شاخص‌های متفاوتی از کیفیت آب را نیاز دارند شرایط آب موجود درحوضچه‌های پرورش ماهی، باید نزدیک به مقدارمورد نظراز شاخص ها باشد.این شاخص ها عبارتند از : pH ، دما ، غلظت اکسیژن ، شوری ، سختی و …  هستند که برای بقا، رشد و تولیدمثل انها نیاز است.

پکیج تصفیه فاضلاب کارواش و قالی شویی:

فاضلاب تولیدی کارواشها و قالیشویی ها به علت استفاده زیاد آب شامل مقدار زیادی آب همراه با آلاینده های متفاوتی میباشد.آب حاصل از شستشوی خودرو و فرش دارای مواد شوینده بسیار قوی است.با تصفیه و بازگردش فاضلاب تولیدی هزینه‌های مصرف آب خود را کاهش و در حفاظت از منابع آبی دارد.فاضلاب کارواش مقادیر زیادی از دترجنت ها ، فلزات سنگین ، روغن و گریس ، رنگ ، کدورت ، ذرات معلق و ریز مواد شوینده ترکیبات پیچیده آلی ، آمونیوم بی فلوراید ( ABF ) و همچنین حلال های مضر هستند.

فاضلاب قالیشویی شامل مواد شوینده، جامدات معلق و عوامل بیولوژیک بیماری زا هستند .رها سازی جریان فاضلاب کارواش و قالی شویی به آب های سطحی و چاه جذبی خطراتی در پی دارد.تصفیه فاضلاب و تولید پسابی با شرایط مناسب تر و حتی استفاده مجدد در فرایند شستشو امری ضروری برای حفظ محیط زیست و کاهش هزینه ها را در پی دارد.