ساختار پلیمر

ساختار پایه پلیمر

چهار ساختار پایه پلیمر وجود دارد که در زیر برای شمابه صورت مفصل توضیح میدهیم.

در عمل ، برخی از پلیمرها ممکن است ترکیبی از ساختارهای اساسی مختلف باشد.

چهار ساختار پایه پلیمر بصورت خطی ، شاخه ای ، متقاطع و شبکه ای هستند.

پلیمر های خطی:

زنجیره های خطی و طولانی هستند که مولکول ها توسط پیونهد ضعیف واندروالسی یا پیوند هیدروژنی کنار هم قرار گرفته اند.

این اتصالات مولکول هارا ضعیف کرده که به راحتی با گرما قابل شکستن هستند.

گرما پیوند های بین زنجیره های طولانی را شکسته و زنجیره ها روی هم به حرکت در می آیند.

به این نوع پلیمر،ترموپلاست گفته میشود که پس از خنک کردن پیوندبین زنجیر ها اصلاح شده و زنجیر های طولانی تر و سخت ترراتولید میکنند.

پلیمر های شاخه ای:

همانند پلیمر خطی زنجیره های بلندی از مولکول ها که به هم متصل هستند می باشند.

ولی این پلیمر ها در ساختار خود دارای زنجیره های کوتاه تر و آویزانی به صورت شاخه نیز هستند.

پلیمر های شاخه دار از پلیمر های خطی چگال ترندو گرما پیوند های بین زنجیره های پلیمری شاخه شده را می شکند.

این پلیمر را نوعی پلیمر گرمانرم (ترموپلاستیک) می نامند.

برخی پلیمر شاخه دار ساختار پیچیده ای دارند و در برابر گرما و ذوب شدن مقاوم و از نوع ترموستات هستند .

پلیمرهای متقاطع:

زنجیره ای از مولکول ها که توسط پیوند های قوی کووالانسی به یکدیگر متصل شده اند.

پیوند کووالانسی بسیار قوی است و باعث می شود پلیمر ها در اتصال به هم تولید گرما کنند.

پلیمرهای متصل شده به نردبان هایی شباهت دارند. زنجیرها از یک ستون فقرات به طرف دیگر پیوند دارند.

بنابراین ، بر خلاف پلیمرهای خطی که توسط نیروهای ضعیف واندر والس نگه داشته می شوند ، پلیمرهااز طریق پیوند کووالانسی به یکدیگر گره خورده اند.

پلیمر های شبکه ای:

پلیمر های پیچیده ای که با پیوند های قوی سه بعدی که با هم در ارتباط اند.

این پلیمرها تقریباً غیرممکن است که هنگام گرم کردن بدون تخریب ساختار پلیمر زیرین ، نرم شوند و به این ترتیب پلیمرها را گرم می کنند.

هنگام ساختن پلیمر از دو مونومر مجزا ، به این پلیمرها به عنوان کوپلیمرها گفته می شود.

در مقاله بعدی ، نحوه طبقه بندی کوپلیمرها را بررسی خواهیم کرد.

کوپلیمرها

اگر یک شیمیدان در حال ساختن یک پلیمر است که از دو مونومر شروع متمایز استفاده می کند ، چندین ساختار ممکن وجود دارد.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. چهار ساختار اساسی تصادفی ، متناوب ، بلوک و پیوند هستند.

اگر دو مونومر بصورت تصادفی سفارش داده شوند ، تعجب آور نیست که به کوپلیمر به عنوان یک کوپلیمر تصادفی گفته می شود.

در یک کوپلیمر متناوب ، هر مونومر با دیگری متناوب است تا الگوی ABABABA… را تشکیل دهد.

در کوپلیمرهای بلوک ، ساختارهای تکراری پیچیده تری امکان پذیر است.

به عنوان مثال AAABBBAAABBBAAA … کوپلیمرهای گرافت با اتصال زنجیرهای نوع دوم مونومر روی زنجیره ستون فقرات از نوع اول مونومر ایجاد می شوند.

پلیمر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *