اطلاعات پروژه

  • مشتری :باغ پسته رفسنجان
  • محصول :۲عدد مخزن پلی اتیلن دوجداره با قطر ۲۰۰۰میلیمتر (۲متر) به صورت افقی جهت نگهداری اسید
  • متراژ :۲۰مترمکعب
  • محل :استان کرمان ،رفسنجان
  • وضعیت : تکمیل و راه اندازی شده

تولید مخزن افقی دوجداره پلی اتیلن با دیواره ساختمند مخصوص نگهداری اسید

تاریخ تحویل پروژه : مرداد ماه ۹۹

تولید و اجرا : کیش سپتیک

مخزن نگهداری اسید

مشخصات مخازن دوجداره پلی اتیلن