اطلاعات پروژه

  • مشتری :درخواست به سفارش مهندس طارمی
  • محصول :۳عدد مخزن دوجداره پلی اتیلن به صورت عمودی با قطر ۳۰۰۰ میلیمتر جهت نگهداری روغن
  • متراژ :۶۰مترمکعب
  • محل :شهرک مامونیه
  • وضعیت : تکمیل و راه اندازی شده

تولید مخزن عمودی دوجداره پلی اتیلن ۳۰۰۰میلیمتر در ۹ متر با دیواره ساختمند مخصوص نگهداری روغن

تاریخ تحویل پروژه : آبان ماه ۹۹

تولید و اجرا : کیش سپتیک

مخزن دوجداره اسپیرال کاروگیت

مشخصات مخازن دوجداره پلی اتیلن