اطلاعات پروژه

  • مشتری :شرکت آبفای کرمانشاه
  • محصول :لوله با قطر ۱۲۰۰ میلیمتر از نوع اسپیرال کاروگیت با مقاومت ۶۴ کیلونیوتن
  • متراژ :۸۰۰ متر
  • محل :استان کرمانشاه
  • وضعیت : تکمیل و راه اندازی شده

تولید لوله قطر ۱۲۰۰ میلیمتر دوجداره پلی اتیلن با دیواره ساختمند

تاریخ تحویل پروژه : مهر ماه ۹۹

تولید و اجرا : کیش سپتیک

لوله اسپیرال کاروگیت