اطلاعات پروژه

  • مشتری : شرکت محترم زرکام کرج
  • محصول : مخازن غیر دفنی عمودی دو جداره پلی اتیلن با ظرفیت ۲۵ متر مکعب جهت نگهداری اسید
  • متراژ : ۲۵ متر مکعب با قطر ۲.۵ متر و طول ۶ متر
  • محل : هشتگرد، کرج
  • وضعیت : تکمیل شده

مخازن عمودی دوجداره پلی اتیلن جهت نگه داری اسید با ظرفیت ۲۵ متر مکعب با قطر ۲۵۰۰ میلی متر و طول ۶ متر

تاریخ تحویل پروژه : اسفند ماه ۹۸

 

تولید و اجرا : کیش سپتیک

مخازن دوجداره پلی اتیلن چیست؟