ایزو ۹۰۰۱ | ISO 9001

استاندارد ایران – ایزو ۹۰۰۱ نخستین بار در سال ۱۳۷۴ به عنوان سیستم های کیفیت ، الگو برای تضمین کیفیت در طراحی ، توسعه ، تولید ، نصب و ارائه خدمات ، تدوین و منتشر شده است.

پذیرش سیستم مدیریت کیفیت تصمیمی کاربردی برای یک سازمان می باشد که می تواندبه بهبود عملکرد کلی آن سازمان کمک کند.

عوامل مهم در اصول مدیریت کیفیت:

مشتری محوری ، راهبردی ، مشارکت دادن کارکنان ، رویکرد فرآیندی ، بهبود ، تصمیم گیری منی بر شواهد ، مدیریت روابط

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم استراتژیک برای یک سازمان می باشدکه میتوان به بهبود عملکرد کلی آن و ارائه یک مبنای اصلی برای طرح های توسعه پایدار کمک کند.

منافع یک سازمان از اجرای مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی :

توانایی ارائه مداوم محصولات و خدمات مطابق با الزامات مشتری و الزامات مقررات قابل کاربرد.

تسهیل فرصت ها به منظور ارتقای رضایت مشتری

پرداخت به ریسک ها و فرصت ها مرتبط با اهداف سازمان

توانایی اثبات انطباق با الزامات تعیین شده برای سیستم مدیریت کیفیت

به کارگیری رویکرد فرآیندی در یک سیستم مدیریت کیفیت سازمان را قادر به انجام امور:

درک و استمرار در برآوردن کردن الزامات

در نظر گرفتن فرآیند ها از لحاظ ارزش افزوده

دستیابی به عملکرد اثربخش فرآیند

بهبود فرآیندها بر مبنای ارزیابی داده ها و اطلاعات

اصول مدیریت کیفیت:

این استاندارد بین المللی بر اساس اصول مدیریت کیفیتی که در استاندارد ۹۰۰۰ شرح داده شده است می باشد.

توضیحاتی شامل بیانیه ای از هر اصل، یک دلیل منطقی که چرا این اصل مهم است مزایای مرتبط با اصل و نمونه هایی از اقدامات معمول برای بهبود عملکرد سازمان است می باشد.

چرخه این استاندارد به صورت طرح- اجرا – بررسی و اقدام است.

چرخه PDCA میتواند برای تمام فرآیند ها و سیستم مدیریت کیفیت به صورت کلی به کار رود.

طرح : برقراری اهداف سیستم و فرآیند ها و منابع مورد نیاز

اجرا: اجرای آن چیزی که طرح ریزی شده

بررسی : پایش و اندازه گیری فرآیند ، خدمات ، محصولات ، نتیجه گیری مطابق با خط مشی ، الزامات ، اهداف و فعالیت های طرح ریزی شده

اقدام : انجام اقدامات لازم برای بهبود عملکرد

ارتباط این استاندارد با استاندارد های بین المللی ISO9000 , ISO 9004  :

ISO 9000: سیستم مدیریت کیفیت _ مبانی و واژگان پس زمینه ضروری برای درک و اجرای مناسب این استاندارد را فراهم میکند.

ISO 9004: مدیریت برای موفقیت پایداریک سازمان _ رویکرد مدیریت کیفیت راهنمایی برای سازمان هایی که برای پیشرفت بیشتر از الزامات را انتخاب میکنند.

این استاندارد دارای الزاماتی برای سایر استاندارد های مدیریتی نمی باشد مانند :

مدیریت زیست محیطی ، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *