سپتیک تانک به مخزن ذخیره ای گفته می شود.این خازن برای تصفیه ابتدایی فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از تصفیه ی ابتدایی وارد سیستم تصفیه ی فاضلاب گردد.

فاضلاب ، خانه ها و مکان های عمومی پس از تجمیع وارد این مخازن می شوند .

لجن جامد موجود در فاضلاب پس از گذشت مدتی در کف آن ته نشین می گردد.این مواد چگالی بیشتری نسیت به مایع درون مخازن دارد.

موادی که چگالی کمتری نسبت به مایع درون سپتیک دارند روی سطح مایع به صورت شناور جدا می شوند.

باقی موادکه تقریبآ چگالی یکسانی با مایع درون دارند داخل محلول به صورت معلق برای چند ساعتی باقی می مانند.

ورود فاضلاب جدیدتر از یک طرف باعث می گردد همان مقدار محلول همراه باذرات معلق داخل آن از طرف دیگر خارج شده تا به سیستم

تصفیه فاضلاب منتقل گردد.

مخزن نگهداری

مزایای سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن

مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی و شرایط محیطی نامناسب

آب بندی کامل سپتیک تانک و عدم انتشار هیچ گونه آلودگی

امکان مدفون ساختن سپتیک تانک به سبب جدار بسیار مقاوم

سرعت بالا در ساخت، نصب و راه اندازی

جلوگیری از اشغال فضاهای مفید

سبکی وزن و سهولت در حمل و نصب

امکان جابجایی سپتیک تانک بعد از چند سال پس از نصب

عدم نیاز به عملیات ساختمانی در محل برای ساخت سپتیک تانک

سهولت تخلیه لجن به سبب دارابودن دریچه های بازدید

سپتیک تانک

مخزن سپتیک تانک پلی اتیلنی با حجم های ۲ تا ۱۴۴ مترمکعب بصورت پکیج یکپارچه در ابعاد مختلف تولید می شود.

به صورت دفنی و غیر دفنی که عموماٌ افقی با عدسی جدا کننده در داخل طراحی می شوند.

در طراحی سپتیک تانک دریچه بازدید و اتصالات ورود و خروج آب و لجن فاضلاب تعبیه می شود.

بواسطه طراحی خاص آن میتواند فاضلاب خروجی از انواع مجتمع های اداری، مسکونی، تجاری و … را تا حد ۶۳ درصد تصفیه نموده

و مقدمات سر ریز به چاه جذبی را فراهم نمایدکه این فرایند بصورت ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد.

سپتیک تانک