دستورالعمل نصب سپتیک تانک دفنی

قبل از نصب سپتیک تانک بصورت دفنی باید بررسی نمود که سپتیک تانک مورد استفاده توانایی تحمل بار خاک اطـراف و سربارهای احتمالی را داشته باشد. در صورتیکه سپتیک تانک مقاومت کافی نداشته باشد، به سبب اعمال بارهای وارده دچـار تغییر شکلهای نامناسب شده و باعث شکستگی اتصالات و نشت فاضلاب به بیرون سپتیک تانک خواهد شد.

بـا توجـه بـه همین مسئله سپتیک تانکهای پلی اتیلنی این شرکت به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که توان تحمـل خـاک اطـراف و سربارهای احتمالی (غیر از ترافیک) را دارا می باشند و با اطمینان کامل می توان آنها را در زیرزمین بصورت مـدفون نصـب نمود.


در اینجا به موارد مهمی که باید در نصب مخازن رعایت گردد اشاره شده است. این دستورالعمل بر پایه استانداردهای جهانی و تجربیات شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی طی سال ها فعالیت در این زمینه و همچنین تجربیات شرکت در اجـرای پروژه های خود نوشته شده و مطمئنا کمک شایانی در جهت اجرای صحیح عملیات نصب و بهره برداری این نوع محصولات خواهد داشت. ولی مسلما این دستورالعمل جایگزین استانداردهای نصب مخازن نمی گردد.

 

نصب به صورت دفنی :

در زیر موارد مهم ولازم جهت دفن مخازن تولیدی این شرکت در درون زمین آورده شده است.

 

۱) آماده سازی چاله نصب مخزن :

از مهمترین مراحل دفن مخزن زیرزمینی، آماده سازی چاله نصب قبل از قرار دادن مخزن در آن است.

درباره آماده سازی چاله نصب رعایت موارد زیر ضروری است:

 

چاله باید عاری از قطعه سنگ ها و اشیای سخت با ابعاد بزرگ باشد.

شیب کف چاله صفر باشد.

اگر خاک چاله استحکام لازم جهت تحمل وزن مخزن را داشته باشد، خاک مربوطه متراکم مـی شود (بـا تـراکم حدود۹۵ % ) و در غیر اینصورت و یا بالا بودن سطح آب زیرزمینی باید از بتن برای کف چاله استفاده کرد.

در صورت بتن ریزی کف چاله، باید حداقل، بتنی به ارتفاع ۱۵ -۱۵سانتی متر ریخته شود..

ابعاد محدوده آماده سازی شده زیر مخزن (چه خاک متراکم شده، چه بتن) از طول و عرض حتما باید حدود ۱متر بزرگتر از ابعاد خود مخزن باشد.

دیواره های چاله کمی شیب دار باشند، که به هنگام کار کردن درون چاله خطری از بابت ریـزش خـاک بـه درون چاله وجود نداشته باشد.


توجه در صورت عدم رعایت موارد فوق، خاک زیر مخزن دچار نشست شده و باعث آسیب دیدن مخزن خواهد شد.

 

شکل ۱ : نحوه حفر ترانشه جهت نصب مخزن

۲) جابجایی صحیح مخزن :

مخازن تولیدی این شرکت با رعایت اصول لازم در کارخانه بارگیری شده و تحویل مشتری می گردند. لذا لازم است هنگام تخلیه بار و همچنین انتقال مخزن به درون چاله و جاسازی آن در چاله حتما مواردی رعایت شود تا مخزن صدمه نبیند.

مهم ترین این موارد به شرح ذیل می باشند :

هنگام بلند کردن مخزن از روی وسیله نقلیه، حتما از جاقلابی های تعبیه شده روی مخزن و یا کمربندهای پارچه ای استفاده گردد.

هنگام برداشتن مخزن از روی وسیله نقلیه و همچنین موقع انتقال آن به درون چاله همیشـه تعـادل مخـزن حفـظ گردد.

مخازن تولیدی این شرکت دارای پایه هستند بنابراین گذاشتن مخزن روی زمین یـا درون چالـه حتمـا بـه آرامـی صورت پذیرد.

شکل ۲ :  نحوه جابجایی مخازن

۳) وصل کردن اتصالات مخزن :

تمام انشعابات ورودی و خروجی مخزن بعد از جایگذاری مخزن در چاله وصل می شـوند. البتـه جهت سـهولت در فرآیند خاکریزی و متراکم کردن خاک می توان انشعابات را مرحله به مرحله وصل کرد ولی در صورت باز ماندن سر انشعابات در مراحلی از دفن، باید مراقب بود که از جای انشعابات خاک وارد مخزن نشود.

حتما باید دقت نمود که روی لوله های انشعابات، خاک با حجم زیاد بصورت آنی ریخته نشود و یا حتی در این بخش ها از آجر و بتن بابت حفاظت استفاده گردد که مانع هر گونه فشار به این مناطق شود.


۴) پر کردن اطراف مخزن :

بمنظور سهولت در پر کردن اطراف مخزن و انجام صحیح عمل تراکم (کمپکت)، حتما دور تا دور مخـزن فضـایی در حـدود نیم متر وجود داشته باشد، طبق تصویر شماره ۳ :

شکل ۳ : ابعاد چاله جهت نصب

برای پر کردن زیر مخزن و اطراف مخزن می توان از مصالح زیر استفاده کرد :

• شن و ماسه دریت (Coarse sand or squeegee)

• شن نخودی (Pea gravel)

• خرده سنگ ها (Crushed and screened rock chips)


از مصالح زیر به هیچ وجه نباید استفاده کرد :

آسفالت کنده شده از سطح زمین

نخاله های ساختمانی

خرده سنگ ها با لبه های تیز

اندازه مصالح ریخته شده در اطراف مخزن از ۲۵ – ۱۵میلی متر تجاوز نکند.

مواد مجاز بیان شده در بالا جهت پر کردن اطراف مخزن، در لایه های ۳۵ سانتی متری دور مخزن ریخته شـده و هر لایه تا درصد تراکم استاندارد (حدود ۹۵% ) کمپکت شود.

لازم به ذکر است که حتما زیر مخزن هم کامـل پـر شود و فضای خالی باقی نماند.

هنگام پر کردن اطراف مخزن به هیچ وجه نباید مصالح، مستقیما روی مخزن ریخته شود.

پر کردن و کمپکت با مصالح گفته شده باید تا ۳۵ سانتی متر بالای تاج مخزن ادامه داشته باشد.

برای پر کردن عمق دفن باقی مانده، از خاک معمولی منطقه می توان استفاده کرد.

وسایل مکانیکی سنگین (مثل لودر و کمپرسی و ..). به هیچ وجه بر روی محل دفن مخزن حرکت نکنند.

اگر قرار است که مخزن در جایی نصب شود که بار ترافیکی موجود باشد، می بایست با مشورت مهندسـین مشـاور تمهیداتی جهت اجرای بتن مسلح یا افزایش ارتفاع خاک متراکم روی مخزن اتخاذ گردد. ولی در کل توصیه می شود که مخزن در جایی نصب شود که حدالامکان بار ترافیکی نداشته باشیم.

اطراف آدم روهای (دریچه بازدید) مخزن تا سطح زمین با بتن، آجر و یا حفاظ های فلـزی محافظـت شوند و در صورتیکه بار زیادی روی مخزن نباشد می توان از همان مصالح مناسب برای پر کردن اطراف مخزن استفاده کرد و با کمپکت مناسب ایمنی اطراف آدم روها را تامین نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *