پکیج تصفیه فاضلاب دستگاهی است که فاضلاب خروجی از منبع تامین فاضلاب را تصفیه می نماید در حدی که کارفرما بتواند از پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبزی یا شستشوی ماشین ها استفاده نماید . خروجی پکیج تصفیه فاضلاب بی رنگ و بی بو است .
منهول پلی اتیلن شرکت کیش سپتیک دستگاهی است که از آن جهت متصل کردن چند خط ورودی و خروجی به هم ، دسترسی به خطوط فاضلاب های طولانی ، قرار دادن شیر قطع کن در مسیر سیالات و دسترسی به مسیر کابل کشی و لوله کشی بکار میرود.
لوله های دو جداره اسپیرال کاروگیت نوعی از لوله جهت جمع آوری آب و فاضلاب یا سیالات با جریان ثقلی و کم فشار بکار می روند. این نوع از لوله ها دارای دیواره بیرونی ساختمند بصورت پروفیل سیاه رنگ که به شکل مارپیچ (اسپیرال) دورتا دور لوله قرارگرفته و همچنین دارای لایه یک زرد داخلی می باشد.
سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی است. سپتیک تانک مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد.