پکیج تصفیه فاضلاب کشاورزی

تصفیه فاضلاب کشاورزی از مهمترین مسائل کشور ماست که میبایست توجه ویزه ای به آن شود زیرا به گفته وزارت محترم نیرو مصرف آب در بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد میباشد.

آب کشاورزی آبی است :

برای تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. این آب برای آبیاری ، استفاده از آفت کش ها و کود مصرف می شود.تاثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی دارد. سلامت مصرف کنندگان این محصولات اهمیت زیادی دارد لذا تصفیه آب کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به منظور تصفیه فاضلاب کشاورزی :

کیفیت آب خام و یا پساب ورودی به سیستم تصفیه استاندارد خروجی که همان استاندارد آبیاری و کشاورزی می باشد.از واحدهای عملیاتی فیزیکی و فرآیندی شیمیایی استفاده شود.

منابع اصلی آب برای استفاده در کشاورزی :

منابع زیرزمینی شامل آب چاه ها و قنات می باشد. معمولا مناسب مصرف نیستند.باید ph و ترکیبات آلی و معدنی ( باعث ایجاد بو و طعم در آب میشوند ) مورد بررسی قرار گیرد.با کاهش منابع آب زیر آب های شیرین تاثیر متقابلی بر افزایش شوری آب داشته است.اگر شوری آب از حد معینی بیشتر شود مقدار محصول را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.همین امر باعث استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی میگردد.

مزایای تصفیه فاضلاب کشاورزی :

 • بهبود کیفیت رشد
 • جذب راحت تر آب توسط ریشه
 • کیفیت بالای محصولات
 • حذف شوری آب و فلزات سنگین
 • جلوگیری از سدیمی شدن خاک
 • کاهش شوری
 • حذف عناصر سمی گیاهان
 • کاهش ترکیبات آنیونی آب

فاضلاب کشاورزی چیست :

به مجموعه فاضلاب تولیدی طی پروسه کاشت ، داشت ، برداشت و بسته‌بندی محصولات کشاورزیروان آب های آلوده به کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات گیاهیاز حیث تنوع و ترکیبات آلاینده موجود در آن حائز اهمیت بسزایی هستند.فاضلاب های کشاورزی دارای آلاینده های متنوع و مقادیر متفاوتی هستند.تصفیه فاضلاب تولیدی از واحد های کشاورزی خطرات و مشکلاتی که این فاضلاب ها به محیط زیست وارد میکنند جلوگیری میکند.فاضلاب تولید شده از عملیات کشاورزی دارای ویژگی های متمایز است.این فاضلاب از فاضلاب مشترک شهری مدیریت شده توسط تصفیه خانه های فاضلاب عمومی متمایز می کند.

این ماده زیست تخریب پذیر و غیر سمی است ، اما دارای تقاضای اکسیژن بیولوژیکی بالا (BOD) و معلق جامدات .اجزای سازنده فاضلاب مواد غذایی و کشاورزی با BOD و pH متفاوت است که در پساب محصولات گیاهی ، میوه ای و گوشتی پس از برداشت موجود است.فرآوری مواد غذایی از مواد اولیه به حجم زیادی آب با درجه بالا نیاز دارد.شستن سبزیجات آبهایی با بار زیاد ذرات معلق و مقداری مواد آلی محلول تولید می کند.همچنین ممکن است حاوی سورفاکتانت ها و آفت کش ها باشد.

فعالیت های فرآوری مواد غذایی مانند تمیز کردن گیاه ، انتقال مواد ، بطری سازی و شستشوی محصول باعث ایجاد پساب می شود.بسیاری از کشاورزان قبل از اینکه فاضلاب به زمین وارد شود یا در آبراه یا سیستم فاضلاب تخلیه شود تصفیه اولیه در محل رادارند.سطح بالای جامدات معلق ذرات آلی BOD را افزایش می دهد و می تواند منجر به هزینه های قابل توجهی در افزایش فاضلاب شود.رسوبگذاری ، غربال گوه سیم یا فیلتر کمربند چرخشی روشهایی برای کاهش بارگذاری مواد آلی معلق قبل از تخلیه استفاده می شود.

آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب تصفیه نشده :

تمایل کشاورزان به استفاده از آن به دلیل غنی بودن فاضلاب از مواد مغذی و مواد آلیباعث ایجاد بیماری برای کارکنان شاغل در مزارع تحت آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده می شود.برای محصولات کشاورزی که به صورت خام مصرف می شوند نوصیه نمی شود.استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری از حیث اهمیت بهداشت عمومی بسیار مهم است.

خطرات بهداشتی واقعی و بالقوه

از دید آلودگی میکروبی فاضلاب تصفیه شده باید نوع گیاه مورد آبیاری را به قرار زیر در نظر گرفت :

در آبیاری سبزیجات و گیاهانی که به صورت خام مصرف می شوند.مانند گوجه فرنگی و خیار، کیفیت فاضلاب از نظر عوامل بیماری زا و میکروبی بسیار با اهمیت است.برای این کاربرد پکیج تصفیه خانه پیشرفته فاضلاب پیشنهاد می شود.در آبیاری سبزیجات و گیاهانی که به صورت پخته مصرف می شوند بیشتر میکروب ها در دمای بالا از بین می روند.آلودگی میکروبی در این گونه فاضلاب های تصفیه شده ، محدودیت کمتری به همراه دارد.

به آلاینده هایی به ویژه شیمیایی که بر اثر گرما از بین نمی روند توجه کرد.آبیاری گیاهان صنعتی مانند کتان، پنبه، کنف، دانه های روغنی و گیاهان دیگر شبیه آن ها، ازنظر بهداشتی توجه شود.زیرا کارگران مزارع با آن ها ارتباط مستقیم دارند.آبیاری درختانی که فرآورده ی خوراکی ندارند.مانند درخت کاج، سرو و شبیه آن ها باید به خطرهای ناشی از تماس مردم توجه شود.آبیاری درختانی که فرآورده خوراکی (میوه) دارند باید فاضلاب تصفیه شده هم اول از نظر تماس مردم توجه شود.دوم از نظر مواد سمی که به وسیله ی ریشه درختان جذب شود نیز مورد توجه قرار داد.

تصفیه فاضلاب کشاورزی به چه صورت است

برای کنترل آلودگی ناشی از رواناب سطحی است که ممکن است توسط مواد شیمیایی موجود در کود ، سموم دفع آفات ، دوغاب حیوانات ، بقایای محصولات یا آب آبیاری آلوده شود.آلودگی منبع غیر نقطه ای از مزارع در اثر رواناب سطحی مزارع در هنگام طوفان های بارانی ایجاد می شود.رواناب کشاورزی منبع اصلی آلودگی ، در بعضی موارد تنها منبع ، در بسیاری از حوزه های آبخیز استخاک شسته شده از مزارع بزرگترین منبع آلودگی کشاورزی هستند.رسوب بیش از حد باعث کدورت زیاد در بدن می شود ، که می تواند از رشد گیاهان آبزی جلوگیری کند ، جلوی آبشش های ماهی را بگیرد و لارو حیوانات را از بین ببرد.کشاورزان ممکن است از کنترل فرسایش برای کاهش جریان رواناب و حفظ خاک در مزارع خود استفاده کنند.

تکنیک های معمول عبارتند از :

 • شخم کانتور
 • مالچ پاشی محصول
 • تناوب زراعی
 • کاشت محصولات چند ساله
 • نصب بافرهای ساحلی

رواناب مواد مغذی

نیتروژن و فسفر از آلاینده های اصلی یافت شده در رواناب هستند و از چند طریق در زمین های کشاورزی از جمله کود تجاری ، کود حیوانی یا فاضلاب شهری یا صنعتی (پساب) یا لجن اعمال می شوند.این مواد شیمیایی ممکن است از پس مانده های محصول ، آب آبیاری ، حیات وحش و رسوبات جوی وارد رواناب شوند.

کشاورزان می توانند برای کاهش تأثیرات بر کیفیت آب ، برنامه های مدیریت مواد مغذی را تهیه و اجرا کنند:
 • نقشه برداری و مستند سازی زمینه ها ، انواع محصولات ، انواع خاک ، اجسام آبی
 • پیش بینی واقعی عملکرد محصول
 • انجام آزمایشات خاک و تجزیه و تحلیل عناصر غذایی از کودها و یا لجن های استفاده شده
 • شناسایی سایر منابع مغذی قابل توجه (به عنوان مثال ، آب آبیاری)
 • ارزیابی ویژگیهای مهم میدان مانند خاکهای بسیار فرسایش پذیر ، زهکشی های زیر سطحی و سفره های زیرزمینی کم عمق
 • استفاده از کودها ، کودها و لجن ها بر اساس اهداف عملکرد واقعی و استفاده از تکنیک های دقیق کشاورزی

آلودگی منبع نقطه ای

مزارع با عملیات دام و طیور بزرگ ، مانند مزارع کارخانه ، می توانند منبع اصلی فاضلاب منبع نقطه ای باشند.این امکانات را عملیات تغذیه حیوانات متمرکز یا عملیات تغذیه حیوانات محدود می نامند و مشمول افزایش مقررات دولتی هستند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code