تصفیه فاضلاب

[vc_row][vc_column][vc_column_text]فرآیند لجن فعال نوعی فرآیند تصفیه فاضلاب با استفاده از هوادهی و یک فلوک بیولوژیکی متشکل از باکتریها و پروتوزوها است. در پکیج فاضلاب از این روش برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود. چیدمان کلی فرآیند لجن فعال برای از بین بردن آلودگی کربن شامل موارد زیر است: مخزن هوادهی که هوا (یا اکسیژن) در مخلوط تزریق می کند. به دنبال آن یک مخزن ته نشینی ( سپتیک تانک ) اج...