[vc_row][vc_column][vc_column_text]آشغالگیر ، ظرفیست که در داخل مخازن سپتیک تانک ها و پکیج های تصفیه فاضلاب قرار داده می‌شود . اولین مرحله تصفیه فاضلاب مرحله آشغاگیری است. آشغالگیرها با عملکرد خود باعث حفاظت پمپ ها و سایر وسایل مکانیکی می شوند. و مانع گرفتگی شیرها و سایر قطعات تصفیه خانه می‌شود. در واقع اولین مرحله تصفیه فیزیکی به شمار می‌رود. که حذف و جداسازی مواد جامد درشت و شناور...
septic tank

[vc_row][vc_column][vc_column_text] سپتیک تانک پلی اتیلن چیست ؟ مخزن سپتیک تانک پلی اتیلنی با حجم های 2 تا 144 مترمکعب بصورت پکیج در ابعاد مختلف بصورت سپتیک تانک دفنی و سپتیک تانک غیر دفنی میباشد . عموماٌ افقی با عدسی هایی در داخل ، دریچه هایی برای ورود و خروج آب و همچنین لجن فاضلاب تعبیه شده و در برخی موارد عمودی می باشد . به همین واسطه طراحی خاص آن میتواند فاضلاب خروجی از انواع مجتمع های...