آزمایشگاه و کنترل کیفیت

واحد آزمایشگاهی شرکت کیش سپتیک مجهز به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی می باشد که به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد مسئولیت کنترل کیفیت را از مرحله خرید مواد اولیه آغاز نموه و علاوه بر نظارت کامل در کلیه پروسه تولید ؛ محصولات تولید شده را مورد تست نهایی قرار میدهد تا محصولی با کیفیت به مشتریان خویش ارائه نماید .

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

Lab and Quality Control

درصد وزنی دوده یا کربن در پلی اتیلن ، تعیین دانسیته ، تست خمش فشار و ضریب آلاستیسیته ، تست آستانه تحمل لوله در برابر فشار داخلی ، آزمون های خواص ظاهری لوله ( ابعاد – قطر – رنگ ) و سختی حلقوی لوله از جمله تست هایی است که در حفظ و اثر بخشی مستمر محصول مورد بررسی قرار میگیرد.
شرکت کیش سپتیک بر این باور است که با تحقق آخرین استاندارهای فنی روز دنیا به همراه نظارت و بازرسی پیوسته محصولات توسط مهندسین کنترل کیفیت و نماینده مقیم استاندارد موجب جلب رضایت مشتریان خود گردد.