اطلاعات پروژه

  • مشتری : پتروشیمی پردیس
  • محصول : دو دستگاه سپتیک تانک ۶۰ مترمکعب
  • طول : ۶.۳۶ متر
  • محل : استان عسلویه
  • وضعیت : تکمیل شده

دو دستگاه سپتیک تانک با ظرفیت ۶۰مترمکعب و به طول ۶.۳۶ متر و قطر ۲ متر ، تولید و نصب تنها در ۷۲ بعد از سفارش

انجام تست های گونان و تست هیدرولیک بمنظور آب بندی کامل سپتیک تانک

 

تولید و اجرا : کیش سپتیک