طراحی ایستگاه پمپاژ

ایستگاه پمپاژ بر روی خطوط انتقال تحت فشار آب یا فاضلاب قرار میگیرد ایستگاه پمپاژ (Pump station) در واقع دبی و فشار مورد نیازی که در طراحی خطوط انتقال محاسبه و برآورد شده است را تامین می کند.

برای این منظور تعدادی پمپ در ایستگاه پمپاژ در نظر گرفته می شود که بخشی از این پمپ ها در حالت آماده به کار (Stand by) می باشند و تعدادی در حالت کار (Duty) قرار دارند.

دو عدد کلکتور وجود دارد که یکی مربوط به مکش (suction) و دیگری مربوط به دهش (delivery) می باشد این کلکتور ها با پمپ ها در ایستگاه پمپاژ به صورت موازی عمل می نمایند. سیستم مکش ایستگاه پمپاژ باید به نحوی باشد که سبب ایجاد پدیده کاویتاسیون در پمپ نگردد.

انتخاب شیرآلات در ورودی پمپ ها و توجه به ارتفاع کلکتور مکش نسبت به سطح مخزن ذخیره از پارامترهای مهم در طراحی ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب می باشد.

سیستم دهش نیز بایستی به نحوی طراحی گردد تا پمپ همواره در نقطه کارکرد خود فعالیت کند تا عمر مفید ایستگاه پمپاژ افزایش یابد.

انتخاب تعداد پمپ ها در ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب با توجه به طراحی و شبیه سازی خطوط انتقال آب یا فاضلاب و تعیین میزان دبی و فشار مورد نیاز، طراحی و ساخت ایستگاه پمپاژ انجام میشود.

پمپ باید در محدوده مشخصی از فشار و دبی خود راندمان بالایی داشته باشد و تداوم کارکرد بر روی سایر شرایط فشار و دبی سبب مستهلک شدن پمپ می گردد و همچنین با توجه به الگوی مصرف در طول شبانه روز صورت می گیرد.

همچنین شرایط اضطراری از قبیل خراب شدن تجهیزات و پمپ ها برای در نظر گرفتن Stand by لحاظ می گردد.

علاوه بر انتخاب تعداد پمپ ها، در یک ایستگاه پمپاژ، مخزن ذخیره باید در نظر گرفته شود.

بهترین و مناسب ترین مخزن پلی اتیلن میباشدکه آب یا فاضلاب ورودی به ایستگاه پمپاژ در این مخزن ذخیره می گردد و در هنگام روشن شدن پمپ ها به داخل خطوط انتقال هدایت می گردد.

تجهیزات دیگر مورد نیاز در استگاه پمپاژ شیر آلات است مهمترین وظایف شیرآلات ایستگاه پمپاژ شامل کنترل میزان دبی و فشار خطوط انتقال ، باز و بسته نمودن جریان در هنگام خرابی و تعمیرات پمپ ، جلوگیری از برگشت آب و کنترل ضربه قوچ ، جلوگیری از ورود شن و ماسه به داخل پمپ با کمک شیر صافی ، تخلیه هوای محبوس داخل خطوط انتقال آب یا فاضلاب.

به طور کلی برای طراحی ایستگاه پمپاژ یه واحد انتقال آب و فاضلاب باید به موارد زیر توجه کنیم :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *